Mertens-architecten hertekent centrum Putte-Kapellen

Mertens-architecten heeft plannen uitgetekend voor een nieuwbouwproject in Putte-Kapellen. Het gaat om een terrein van 12.460 m² oppervlakte waar 64 appartementen en 84 parkeerplaatsen zullen worden opgetrokken langs een publiek park en openbaar plein.
Mertens-architecten heeft plannen uitgetekend voor een nieuwbouwproject in Putte-Kapellen. Het gaat om een terrein van 12.460 m² oppervlakte waar 64 appartementen en 84 parkeerplaatsen zullen worden opgetrokken langs een publiek park en openbaar plein.


Visualisaties aangeleverd door Mertens-architecten


Het concept bestaat uit twee volumes aan de randen van het projectgebied die haaks op elkaar worden geplaatst. Hierdoor wordt een binnengebied gerealiseerd dat wordt uitgewerkt als een publiek park waarin kleinere woonblokken in de vorm van paviljoenen of parkvilla’s werden ontworpen. 
De gebouwen die aan de randen zijn gesitueerd en waarin appartementen zijn ondergebracht, fungeren als geluidscherm voor het park en als een stedelijke wand langs de gewestwegen. Op de hoek worden deze volumes onderbroken en wordt er een publiek plein gecreëerd. Dit plein heeft een poortfunctie bij het binnenrijden van Putte-Kapellen. De architecturale uitwerking van de kopgevels van  deze gebouwen accentueren het publieke karakter van dit plein.
Achter deze bebouwing zal zich een groene ruimte of parkgebied bevinden met daarin verscheidene paviljoenen of parkvilla’s. Deze parkvilla’s, die zullen worden uitgewerkt als passiefwoningen, maken de overgang van de verschillende woontypologieën uit de omgeving, van lintbebouwing aan de Klinkaard- en Ertbrandstraat, naar overwegend vrijstaande woningen in de woonwijk ‘Eggenlaan’. De nieuwe volumes bestaan uit twee bouwlagen en bevatten telkens 4 appartementen per paviljoen. Deze paviljoenen worden zo ingeplant dat de privacy naar de aanpalende terreinen bewaard blijft.
Doordat alle parkeerplaatsen onder de twee grote gebouwen langsheen het park worden gerealiseerd,  kan het binnengebied verkeersvrij gehouden worden.  De doorgaande circulatie voor voetgangers en fietsers wordt vormgegeven langsheen een groene as dwars doorheen het nieuwe park en wordt onderbroken door een centraal gelegen rustpunt.  Door deze groene as door te trekken door heel het park tot tegen het publiek plein blijft het open karakter van het terrein deels bewaard.
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners