Nieuwe ‘Architectuurprijs Roeselare’ bekroont visionaire realisaties

Stad Roeselare kondigt de lancering aan van de Architectuurprijs Roeselare, een initiatief dat uitmuntende architecturale, infrastructurele en landschappelijke projecten in de stad in de kijker zet. Deze nieuwe prijs viert niet alleen de innovatie en het talent van architecten, ontwerpers en bouwprofessionals, maar onderstreept ook het belang van duurzaamheid, functionaliteit en sociale impact in de stadsontwikkeling.  

De afgelopen jaren zette de Stad Roeselare sterk in op architecturale kwaliteit van nieuwe private en publieke (bouw)projecten. Denk maar aan de opmaak van een bouwmeesterprogramma, de aanstelling van een kwaliteitskamer en het inzetten op kwalitatieve stadsontwikkeling. De Architectuurprijs is een bekroning van dit vele werk en zet de inspanningen en realisaties van bouwheren en architecten in Roeselare in de kijker.

 

Twee categorieën

De Architectuurprijs Roeselare wordt elke drie jaar uitgereikt en belicht een breed scala aan projecten, van residentiële en commerciële gebouwen tot openbare ruimten en herbestemmingen. Een deskundige jury selecteert winnaars binnen twee categorieën: 

  • Prijs voor de beste kleine interventie (projecten op een perceel < 1500 m²). Het gaat om gebouwen, verbouwingen of landschappelijke ingrepen die dankzij een intelligent plan het juiste antwoord bieden op de uitdagingen van het hedendaagse Roeselare.
  • Prijs voor de beste grootschalige ingreep. Dat zijn projecten die door hun volume, programma of ambitie de stad hertekenen, er een nieuw gezicht aan geven of een blijvende impact hebben op de kwaliteit en de beleving van de onmiddellijke omgeving.
"De jury gaat op zoek naar projecten die door het samenspel tussen een gepassioneerde opdrachtgever en een visionaire architect resulteren in een verrijking van het weefsel van Roeselare. Met deze architectuurprijs erkennen we creativiteit en ontwerptalent, maar stimuleren we meteen ook verdere innovatieve en duurzame stadsontwikkeling."
- Nathalie Muylle, Schepen van Stad Roeselare -

 

De criteria voor deze Architectuurprijs gaan verder dan esthetiek alleen. Projecten worden beoordeeld op hun vermogen om harmonieus te integreren in de stedelijke omgeving, bij te dragen aan gemeenschapsversterking en innovatieve oplossingen te bieden voor hedendaagse stedelijke uitdagingen. Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs voor beide categorieën. Hoewel er geen geldprijs is, ontvangen winnaars een uniek aandenken.

 

Reglement 

Projecten moeten gerealiseerd zijn op grondgebied Roeselare. Ze moeten voorlopig of definitief opgeleverd zijn tussen 1 januari 2018 en 31 januari 2024. Elk bouwwerk kan meedingen naar de prijs. Woningbouw of kantoor, school of bedrijfspand: alle functies komen in aanmerking. Ook bruggen, pleinen, parken of landschappelijke projecten komen in aanmerking. Naast nieuwbouw kunnen ook renovaties, herbestemmingen, tijdelijke invullingen of ruimtelijke installaties worden ingediend.

Deelnemen doe je door alle relevante projectinformatie uiterlijk op 14 april 2024 te versturen naar kwaliteitskamer@roeselare.be met vermelding “Architectuurprijs 2024”. Dit omvat: 

  • Algemene projectgegevens zoals naam van het project en de locatie, datum van oplevering en de categorie waarvoor je indient. Vermeld ook de contactgegevens van (1) inzender dossier, (2) bouwheer/opdrachtgever en (3) opdrachthouder/ontwerper.  
  • Beschrijving van het project (+ 2.500 lettertekens incl. spaties): voorgeschiedenis, context, uitgangspunten, concept, ontwerpideeën, budget en eventuele bijzonderheden. Situeringsplan op topografische ondergrond.  
  • Ontwerpplan van het volledige project. 
  • Relevante ontwerptekeningen (detail, dwarsdoorsnede, profiel, 3D-simulatie, concepttekeningen, …) 
  • Maximum 10 foto’s van het project met zicht op de situatie voor en na de realisatie.   

In mei wordt de shortlist bekend gemaakt en kunnen inwoners van Roeselare stemmen voor de publieksprijs. Op een event in juni worden de winnaars bekend gemaakt. Meer info en het volledig wedstrijdreglement vind je op www.roeselare.be.

Bron: Stad Roeselare
Deel dit artikel:
Onze partners