Nieuwe huisartsenwachtpost van M4 architecten en ingenieurs in recordtempo gerealiseerd

Het is een uitdagend jaar geweest voor onze zorgsector, maar dat weerhield Noorderhart vzw er niet van om op de site van het Mariaziekenhuis in Pelt een nieuwe huisartsenwachtpost op te trekken, op basis van een ontwerp van M4 architecten en ingenieurs. Een race tegen de tijd in volle coronacrisis, die ondanks de bijzonder strakke timing en de logistieke uitdagingen erg vlot verliep. Dat de Noord-Limburgse huisartsen het nieuwe gebouw zoals voorzien op 15 januari in gebruik konden nemen, na een bouwproces van amper vierenhalve maand, mag een waar huzarenstukje genoemd worden.

Inwoners van Pelt en omstreken die in het weekend of op feestdagen nood hebben aan een huisartsbezoek, kunnen zich sinds begin dit jaar naar het Noorderhart Mariaziekenhuis begeven, waar naast de spoedafdeling een gloednieuwe huisartsenwachtpost is opgetrokken. Vermits de vorige wachtpost in de Stationsstraat in Neerpelt moest worden afgebroken in het kader van de uitbreiding van de plaatselijke school, gingen de huisartsen op zoek naar een andere locatie. Die vonden ze enkele kilometers verderop, op de site van het ziekenhuis. “De nieuwe huisartsenwachtpost bevindt zich op een herkenbare en goed bereikbare locatie, wat een geweldig voordeel is voor patiënten. Als er sprake is van ernstige klachten, kunnen ze meteen worden doorverwezen naar de aanpalende spoedafdeling. De banden tussen de eerste- en tweedelijnszorg zijn dus verder aangehaald. Ook de huisartsen zijn tevreden, want we hebben ons uiterste best gedaan om een comfortabele en performante werkomgeving te creëren”, vertelt Dirk Van Gorp, directeur Facilitaire Diensten bij Noorderhart.

 

Voordenken in plaats van nadenken

De nieuwe huisartsenwachtpost is – naar het ontwerp van M4 architecten en ingenieurs – ingericht op het gelijkvloers van een nieuwbouw met twee bouwlagen. Hij bestaat uit vier kabinetten, een wachtzaal en een onthaalbalie en wordt bemand door 152 wachtartsen en een twintigtal huisartsen-in-opleiding. Daarnaast zijn er tien kamers voor overnachtende artsen gerealiseerd en zijn er op de eerste verdieping nog een aantal ziekenhuisdiensten ondergebracht, zoals de IT-afdeling, de personeelsdienst en het klinisch werkstation. “Qua timing zat er heel wat druk op de ketel”, geeft Dirk Van Gorp aan. “Het project is eind juni 2020 gegund. De werken zijn midden augustus gestart en op 15 januari van dit jaar is de nieuwe huisartsenwachtpost al in gebruik genomen. Dat mag dus toch wel een huzarenstukje genoemd worden. Het motto op de werfvergaderingen luidde: ‘je moet voordenken, want als je nadenkt, ben je te laat’. Bovendien grensde de bouwplaats aan de laad- en loszone van het ziekenhuis, dus ook in logistiek opzicht was het zeker geen lachertje.”

“Het was inderdaad geen eenvoudige locatie om de werf in te richten”, beaamt Jochen Willen, COO bij Houben, dat binnen het Design & Build-team niet enkel instond voor de uitvoering, maar ook voor de algemene coördinatie. “Het was zaak om proactief te zijn in plaats van reactief, en laat dat nu net een van onze specialiteiten zijn. Ik ben er overigens van overtuigd dat de korte uitvoeringstermijn ook een positief effect heeft gehad. We konden deze complexe klus enkel klaren als we met z’n allen voortdurend gefocust waren en bij de les bleven. Ook alle onderaannemers moesten continu aanwezig zijn op de werf, want er was simpelweg geen tijd en ruimte voor zogeheten ‘dode momenten’. Vooruit was de enige weg, en dat speelde in ons voordeel. De strakke timing was een belangrijke trigger.”

 

“De strakke timing was een belangrijke trigger. Het was zaak om proactief te zijn in plaats van reactief.”

 

Samenspel tussen staal en CLT

M4 architecten en ingenieurs en hoofdaannemer Houben stelden alles in het werk om de nieuwe huisartsenwachtpost in recordtempo te realiseren. Ze opteerden voor een staalstructuur, die aan de hand van gecombineerde draagliggers in hout en staal werd ingevuld met wanden en vloeren in cross laminated timber (CLT). “Dankzij onze uitgekiende werkvoorbereiding konden we veel prefabelementen op voorhand klaarstomen, waarna we ze op de werf enkel nog moesten assembleren. Bovendien hoefden we geen rekening te houden met droogtijden”, zegt Jochen Willen. “Ook het geringe gewicht van de houtskeletstructuur leverde ons een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op (minder materiaal-, transport- en montagekosten), wat de bedrijvigheid rond de werfzone, de hinder voor het ziekenhuis en de CO2-uitstoot tot een strikt minimum beperkte. De keuze voor een CLT-structuur onderstreept ook onze ambities op het vlak van ecologisch en circulair bouwen. Elk materiaal in de gebouwstructuur is volledig herbruikbaar”, benadrukt Damien Maelfait, zaakvoerder bij M4 architecten en ingenieurs.

Aangezien het gebouw vooraf werd gemodelleerd in BIM, op basis van een 3D-scan van de omgeving, liep het uitvoeringsproces van een leien dakje en kwamen de aannemers niet voor onaangename verrassingen te staan. “De ruwbouw was al na twee maanden klaar, met dank aan de optimale synergie tussen onze werkvoorbereiders, het werfpersoneel, de BIM-ingenieurs enzovoort. Ook Noorderhart heeft overigens een gunstige impact gehad op de efficiëntie van het bouwproces door alle beoogde functionaliteiten en technisch-energetische eisen op voorhand zeer duidelijk en in detail te definiëren. Daardoor waren er geen lastminutewijzigingen nodig en kon de Design & Build-formule optimaal renderen”, geeft Jochen Willen aan.

 

Geen bijkomende problemen door corona

Alsof de strakke timing en korte uitvoeringstermijn nog niet uitdagend genoeg waren, viel de realisatie van de huisartsenwachtpost ook nog eens samen met de coronacrisis. “In het voorjaar van 2020 was het alle hens aan dek om het Mariaziekenhuis coronaproof te maken en tegelijkertijd waren we aan het nagaan hoe we zo snel mogelijk een nieuwe huisartsenwachtpost konden bouwen”, zegt Dirk Van Gorp. “Het zijn zeer intensieve maanden geweest en de vrees voor coronahinder bleef al die tijd aanwezig: zal de werf op een bepaald moment stilvallen? Zal de aannemer voldoende materiaal voorhanden hebben om überhaupt te kunnen bouwen? Zullen de vele toeleveranciers niet in de problemen komen?”

Toch is de realisatie van de nieuwe huisartsenwachtpost verrassend vlot verlopen en bleven grote vertragingen uit, geeft Jochen Willen aan. “Op enkele kleine akkefietjes na zijn we niet geconfronteerd met onoverkomelijke leveringsproblemen of lokale infectiehaarden. Bovendien waren de werken van de buitenlandse onderaannemers klaar voor het kerstverlof en was er dus evenmin sprake van oponthoud door eventuele quarantaineperiodes. Daar hebben we met andere woorden een gezonde dosis geluk mee gehad, maar ook de open communicatie en constructieve samenwerking met Noorderhart, M4 architecten en ingenieurs, Studieburo De Klerck, MACOBO-STABO (studies akoestiek) en alle onderaannemers waren cruciaal. Van meet af aan stonden de neuzen in dezelfde richting. We mogen dan ook zeer trots zijn op het resultaat!”

Bron: Bouwen aan de Zorg

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners

GAimage