Nieuwe sporthal Ontwerpatelier Peter Jannes gaat in dialoog met omgeving

Lierse sportievelingen hebben er binnenkort een nieuwe accommodatie bij. Op de site van het Koninklijk Atheneum verrijst tegen deze zomer een sporthal, die ten dienste zal staan van zowel de scholieren als de Lierse sportverenigingen. Naast de sportaccomodatie omvat het ontwerp van Ontwerpatelier Peter Jannes ook vergaderfaciliteiten en een ruime cafetaria.

De opdracht betreft het ontwerp en de bouw van een sporthal met inbegrip van de omgevingswerken in een Design & build-formule. In het architectuurconcept is ingezet op een maximale visuele interactie tussen de verschillende gebouwzones en hun omgeving. Het indoorsporten wordt volgens de ontwerpers al te vaak als een introverte activiteit beschouwd, waarbij de sporter wordt afgesloten van tijd en omgeving. Dit beperkt niet enkel de belevingswaarde van het sporten. "Het leidt veelal ook tot introverte gebouwen die een negatieve weerslag hebben op de kwaliteit van hun omgeving", klinkt het. 

De dialoog die Ontwerpatelier Peter Jannes heeft gecreëerd bij de sporthal in Lier  leidt tot een optimalisering van de ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde van het gebouw. Deze connectie staat niet enkel ten dienste van de gebruikers van de sporthal, maar vormt ook een meerwaarde voor de omgeving. Daar komt nog bij dat de sporthal zowel door de school als de Lierse sportverenigingen kan gebruikt worden. Door een doordachte inplanting wordt de speelplaats als buitenruimte verder eenduidig gedefinieerd en versterkt.


Herkenbaar gebouw

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de materialisatie van de gevelvlakken. Een variatie aan gevelmetselwerktechnieken versterkt de volumetrie en het aflezen van de verschillende functies. De volumetrie, materialisatie en detaillering van het metselwerk leidt tot een identiteitsvol gebouw, herkenbaar in zijn publieke functie.


De productie van warm en koud water voor de HVAC-installatie en de warmwaterproductie wordt gerealiseerd op basis van een warmtepomp, elektrisch gevoed door een PV-installatie. Er wordt op geen enkele wijze gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen.

Bron: Ontwerpatelier Peter Jannes
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners