Nieuwe stadswijk Zorro krijgt vorm in Mechelen

De voormalige Comet-fabriek in Mechelen ruimt plaats voor een nieuwe stadswijk, genaamd Zorro. Crepain Binst Architecture en OMGEVING ontwierpen het masterplan voor de wijk waar 46 grondgebonden woningen, 216 appartementen, 52 assistentieflats en voorzieningen zoals een crèche, buurtwinkel, horeca en dienstencentrum worden opgetrokken rond een centraal buurtpark.

De nieuwe stadswijk kreeg de opmerkelijke naam Zorro en wordt gebouwd bovenop meerdere ondergrondse parkings met een totale capaciteit van 475 parkeerplaatsen. Een centrale parkzone van 5000 m² zorgt voor een zachte verbinding tussen de verschillende functies van het bouwprogramma. Het gaat om een brownfieldontwikkeling van in totaal 40.000 m². Re-Vive is de projectontwikkelaar. 
 

Transparant open bouwblok

Tussen De Vesten en de Leuvense Vaart wordt een nieuw transparant open bouwblok vormgegeven als een wooncampus van acht losse gebouwen met variërende volumes. “De randen van de ontwikkeling bestaan uit woningen met tuinen en hoekappartementen die de bestaande bouwblokken afwerken”, licht Luc Reyn van Crepain Binst Architecture toe. “Centraal in de ontwikkeling komen twee buurttuinen die de nieuwe groene wijk tot een meerwaarde maken voor de bestaande omgeving.”
 

Duurzaam karakter

Volgens Luc Reyn is de grote troef van het masterplan het duurzame karakter. Dit uit zich volgens de architect op verschillende vlakken: “Ruimtelijke duurzaamheid uit zich in het uitgebalanceerd stedenbouwkundig plan dat zich overtuigend inpast in haar context. De mobiliteit is duurzaam ingepland volgens het STOP-principe: stappers en trappers zijn in deze autoluwe wijk het belangrijkst. Op sociaal-cultureel vlak is het project duurzaam vanwege de grote diversiteit aan woonvormen voor starters, gezinnen en ouderen. Wat de bouwtechniek betreft, hebben we gekozen voor BEN-woningen of beter. Economisch duurzaam is dit project door de keuze voor kwaliteit en betaalbaarheid.”

Ook wat energiegebruik betreft, werd gelet op duurzaamheid. Zo werd gekozen voor hernieuwbare energiebronnen en is overal een ventilatiesysteem met warmteterugwinning toegepast. Watergebruik wordt beperkt door de aanleg van gecentraliseerde waterputten en de keuze voor zuinige toiletten, spaardouches en kranen.
 

Groene ruimte voor de hele buurt

Het masterplan plaatste de architecten ook voor enkele uitdagingen. “Het gaat om een dense ontwikkeling met grote transparantie waar we groene ruimte introduceren voor de hele buurt”, zegt Luc Reyn. “We hebben een bovenlokale fietsverbinding noord-zuid opgenomen in het masterplan en een autoluwe woonwijk aangelegd zonder straten. Het was ook een uitdaging om het kanaal zichtbaar maken vanaf de Vesten. Tevens was het van belang om de kwalitatieve ondergrondse bereikbaarheid van de verschillende gebouwen te garanderen.”

De Comet-site werd gesaneerd in 2015. De bouwwerken gaan van start in 2018 en zullen duren tot 2024.

 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage