Noordbrug vormt nieuw baken in Kortrijk

Met de nieuwe Noordbrug in Kortrijk, die zaterdag 16 oktober officieel ingehuldigd werd, creëerde Bureau d’Etudes Greisch een nieuw baken in een al druk bebouwde stedenbouwkundige context.
Met de nieuwe Noordbrug in Kortrijk, die zaterdag 16 oktober officieel ingehuldigd wordt, creëerde Bureau d’Etudes Greisch een nieuw baken in een al druk bebouwde stedenbouwkundige context.

Bouwprogramma en eisen

De nieuwe Noordbrug vervangt de oude Gerechtshofbrug, op dezelfde plaats gelegen. Binnen het kader van de verbreding van de Leie was een nieuwe brug noodzakelijk om het gewenste doorvaartprofiel (34m x 7m) te realiseren. Het functionele eisenpakket schreef een waterovergang voor 2 x 1 rijstrook voor en 2 x 3,5m beschikbaar voor fietsers en voetgangers. Bovendien mocht de maximale helling van het fietspad slechts 5% bedragen. Er werd expliciet gevraagd een baken te ontwerpen binnen een druk bebouwde stedelijke context.
Concept en volumespel

De nieuwe tuikabelbrug heeft een centraal tuinet bestaande uit 7 tuien. De stalen pyloon met vierkante kokerdoorsnede heeft een zijde van slechts 1m tegenover een hoogte boven het brugdek van 24m. Twee plaatstalen trekkers verankeren de slanke bovenstructuur op een in de oeverondergrond verwerkt tegengewichtmassief. De totale overspanning tussen pijlers bedraagt 88m voor een totale bruglengte van 121m. De eerder beschreven functionele stroken worden vervat binnen een totale breedte van 16m.


Belangrijkste uitdagingen

Enerzijds tegemoetkomen aan de wens een baken te creëren in een reeds druk bebouwde stedebouwkundige context, en anderzijds, daaraan gelinkt, een aanvaardbaar lengteprofiel voor alle gebruikers van de brug realiseren. De aanzienlijke doorvaarthoogte in combinatie met een maximaal hellingspercentage voor fietsers van 5% leidde tot een onderscheiden lengteprofiel voor wagens, die hoger klimmen, en fietsers op een dunnere uitkragende structuur. Verder was een grote technische moeilijkheid de realisatie van de funderingen temidden van de oude funderingsmassieven van twee vroegere bruggen op dezelfde locatie.
Belangrijkste troeven

Een bijzonder geslaagde esthetiek dankzij een elegant, fijn ogend brugdek, mooi lijnenspel van de verschillende lengteprofielen (fietspad – rijweg), een eveneens slanke pyloon en expressieve verankering via de plaatstalen trekkers. De markante scheiding tussen autoverkeer en zwakke weggebruikers maakt dit alles tot een aangename en veilige overgang voor allen.


Materialen

Qua materialen contrasteert het zachtere looprooster uit kunststof (rood/grijs) tegenover het hardere staal van de orthotrope rijplaat, koker en pyloon. Het materiaal liet vooral toe een lichte uitkragende structuur met geringere hoogte te voorzien resulterend in een zwakkere helling voor fietsers. Een grote publiekstrekker was de montage van de brugdek dat via de Leie op een ponton aangevoerd werd en ter
plekke gedraaid en ingeplant werd.

Deel dit artikel:
Onze partners