Onderzoek ‘Stedelijk Systeem Kust’ gepubliceerd

Omwille van haar bijzondere ligging zal de kust, meer nog dan andere regio’s, geconfronteerd worden met demografische veranderingen, de impact van klimaatverandering, de omschakeling naar duurzame energie en de omslag naar een circulaire economie. Hoe kan de reconversie van de gebouwde omgeving een rol spelen in het aanpakken van deze uitdagingen? Welke rol kunnen ingrepen op de kleinste schaal spelen en hoe hangen ze samen met de kustregio als geheel?

Deze en andere vragen werden verkend in het ontwerpend onderzoek ‘Stedelijk Systeem Kust?’, dat in het kader van het samenwerkingsverband Labo Ruimte werd uitgevoerd in opdracht van het Departement Omgeving, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het Team Vlaams Bouwmeester en de Provincie West-Vlaanderen.

Het volledige rapport kan u lezen op de website van de Vlaams Bouwmeester.

Bron: Team Vlaams Bouwmeester
Deel dit artikel:
Onze partners