Online kijkwoning gerealiseerd volgens passiefhuisprincipes

Passief-live.be wil een actieve rol spelen binnen het passiefhuis-debat. Een eerste stap is de online kijkwoning. Niet alleen wordt het bouwproces van studiefase tot uitvoering voorgesteld maar is ook het concreet functioneren van de gerealiseerde woning zelf online te volgen.
 Passief-live.be is een realisatie van TT architecten in samenwerking met A33 architecten (ontwerp) en 2B-SAFE (energiestudie en advies).
Passief-live.be wil een actieve rol spelen binnen het passiefhuis-debat. Een eerste stap is de online kijkwoning. Niet alleen wordt het bouwproces van studiefase tot uitvoering voorgesteld maar is ook het concreet functioneren van de gerealiseerde woning zelf online te volgen.
 Passief-live.be is een realisatie van TT architecten in samenwerking met A33 architecten (ontwerp) en 2B-SAFE (energiestudie en advies). 
Een passiefhuis?

De term passiefhuis staat voor een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem. Dit houdt een zeer goede thermische isolatie en zeer goede lucht-/kierdichting van de constructie in, terwijl een goed binnenklimaat verzekerd is door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie / terugwinning.

Op basis van het voorgaande is het ontwerp-verwarmingsvermogen beperkt tot het vermogen dat kan worden getransporteerd door de minimaal vereiste ventilatielucht. Echter, de daadwerkelijke ruimteverwarming kan ook anders worden voorzien dan middels het ventilatiesysteem. Voor het gebied van 40°-60° noorderbreedte, onder omstandigheden vermeld in het PHPP rekenmodel, geldt dat de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte.

Een passiefhuis heeft een hoog niveau aan thermische isolatie met minimale koudebruggen, weinig infiltratie en gebruikt passieve zonne- en warmtewinsten om aan de vooropgestelde eisen te voldoen. Als een gevolg hiervan kunnen hernieuwbare energie-bronnen ingezet worden om aan de overblijvende energiebehoefte tegemoet te komen.
                

Is het huis van de toekomst Passief?
Waar passiefbouw in België momenteel slechts een zeer klein marktaandeel heeft (in België staan momenteel een 200-tal passieve woningen) staan er in de rest van Europa ondertussen reeds een paar duizend passiefhuizen, vooral in Duitsland (ca. 10.000).

Onder impuls van de Europese Unie worden de wettelijke minimum-eisen voor isolatie, verluchting, oververhitting en primair energieverbruik systematisch verstrengd. Dit impliceert de bouw van energiezuinigere woningen. Een tendens die men nu reeds heeft kunnen vaststellen bij de invoering van het energieprestatiecertificaat met een maximaal E-peil van E100, de verstrenging naar E80 en de in voorbereiding zijnde verstrenging naar E60 en dit is allicht niet het eindpunt. Hierdoor zal het verschil tussen een “standaardwoning” en een passiefhuis steeds kleiner worden.

Men kan moeilijk ontkennen dat bouwen volgens de passiefhuisstandaard een aantal bijkomende investeringen met zich mee brengt t.o.v. bouwen volgens de huidige minimumeisen. Daar tegenover staat dat de energiekosten bij de passiefwoning merkelijk lager liggen en de vaststelling dat de energetische prestaties van een gebouw een groeiend belang kennen in de waardebepaling van vastgoed.

Momenteel lijkt erop dat het economisch optimum bij de lage energiewoningen ligt. Er wordt echter algemeen aangenomen dat de energieprijzen in de toekomst aanzienlijk zullen stijgen en de specifieke bouwmethodes voor passiefbouw verder op punt gesteld (en dus goedkoper) zullen worden. In combinatie met de klimaatproblematiek zou dit optimum aldus snel kunnen verschuiven naar passiefbouw.


Passiefbouw een verhaal van believers en non-believers

Passieflive.be stelt vast dat het passiefhuisconcept nog niet algemeen aanvaard is en vaak nog sceptisch ontvangen wordt. In het debat worden de voordelen afgewogen tegen de nadelen. De belangrijkste voor- en nadelen die hierbij aangehaald worden zijn de volgende:

Voordelen:
 - het zeer lage energieverbruik wat resulteert in een laag energiekost en een lage CO2 uitstoot 
- comfortabeler binnenklimaat 
- altijd verse lucht in huis 
- goede geluidsisolatie 
- hoge verkoopwaarde 
.


Nadelen: 
- hogere bouw- en studiekosten 
- hogere milieubelasting omdat meer isolatiemateriaal nodig is 
- moeilijke bouwcoördinatie, specifieke expertise vereist bij ontwerp en uitvoering 
- onbekende effecten op langere termijn
- ongezond binnenklimaat (bij slecht gebruik en onderhoud van de ventilatie)
- beperking van de architecturale mogelijkheden
- dikkere gebouwschil.
Passief-live.be

Passief-live.be wil op een onbevangen en onbevooroordeelde manier een actieve rol spelen binnen dit debat. Waar andere websites zich hoofdzakelijk beperken tot informatie verstrekken over passiefbouw wil Passief-live.be twee stappen verder gaan. Een eerste stap is de online kijkwoning. Niet alleen wordt het bouwproces van studiefase tot uitvoering voorgesteld maar is ook het concreet functioneren van de gerealiseerde woning zelf online te volgen.


Concreet worden alle relevante waarden zoals buitentemperatuur, binnentemperatuur, ventilatiedebieten, verbruik, enz… permanent gemeten en kunnen deze waarden permanent uitgelezen worden op de website. 
De bezoekers van de website krijgen zo een concreet beeld van hoe het er in een passiefhuis aan toe gaat en dit zowel tijdens een hittegolf als op een koude winterdag.

Daarnaast biedt Passief-live.be geïnteresseerden de mogelijkheid om het leven in een passiefhuis live te ervaren.
De passiefwoning bevindt zich op de Ardense hoogvlaktes en is ingericht als vakantiewoning en biedt zo geïnteresseerden de mogelijkheid om in een aangenaam kader een passiefhuis te ervaren.    
     
Deel dit artikel:
Onze partners