Ontmoetingscentrum De Faar (De Gouden Liniaal Architecten)

Vanuit de stad Dilsen-Stokkem rees de vraag naar een ontmoetingscentrum dat de bestaande bibliotheek omarmt en een relatie aangaat met het centrumplein. In het nieuwe gebouw dat De Gouden Liniaal Architecten ontwierp,  worden de uitbreiding van de bibliotheek, een auditorium voor 280 personen, een muziekacademie, leslokalen voor de naastgelegen humaniora en een horecafunctie ondergebracht.

De Faar is een gebouw dat in dialoog treedt met zijn omgeving. Samen met de al bestaande luifel op het plein vormt de Faar één stedelijke verblijfsruimte, een besloten verblijfsplek midden in de stad. De foyer zorgt ervoor dat alle functies visueel en ruimtelijk gelinkt worden tot één helder, overzichtelijk geheel waardoor het gebouw in één opslag leesbaar wordt. Hierdoor vervagen de grenzen tussen de verschillende functies en ontstaat er interactie en kruisbestuiving doorheen het hele gebouw.

De relaties en kruisbestuiving tussen de verschillende organisaties binnen één gebouw op een leesbare manier tot stand brengen bleek de grootste uitdaging tijdens het ontwerpproces. Ook was er de moeilijkheid om de bestaande bibliotheek en de uitbreiding van de jeugdbibliotheek zichtbaar te maken vanuit het plein zodat deze prominent aanwezig is binnen de stedelijke context.

 

Natuurlijke gebruiksstroom

De openheid en de kwaliteit van de foyer zorgen ervoor dat er interessante zichten en relaties ontstaan tussen de verschillende functies van het gebouw. Dat resulteert in een boeiende en natuurlijke gebruiksstroom doorheen het gebouw. De ‘faar’ op het dak (dialect voor ‘phare’) is een dakpaviljoen met uitzicht over het centrumplein en fungeert als (licht)baken, als ‘phare’ voor het plein.

De gevel zal worden opgebouwd uit een gepolierde betonnen prefabstructuur met invulmetselwerk. Er wordt gezocht naar een gelijkaardige samenstelling van het beton in het centrumplein maar het beton van de gevel zal zich onderscheiden door een andere behandeling. In het interieur is er gekozen voor een warme huiselijke sfeer met veel hout en zachte materialen in functie van akoestiek.

 

Uitgebreide analyse

Er werden geen specifieke eisen gesteld op vlak van technieken. In onderling overleg is er besloten iets verder te gaan op vlak van duurzaamheid dan de gebruikelijke technieken. Allereerst zal er een uitgebreide analyse gebeuren van de bestaande technieken van de bibliotheek om zo verder te bekijken hoe deze kunnen worden geïntegreerd in het nieuwe technische verhaal.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners