Ontwerpwedstrijd Park Groot Schijn Antwerpen gewonnen door BUUR-HOSPER-BULK

Architectenbureaus BUUR, HOSPER en BULK hebben de krachten verenigd en met ondersteuning van ARA de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe Antwerpse Park Groot Schijn gewonnen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de opdracht nog niet officieel is toegekend door de verwachte hoge bezuinigingen op projecten in de stad.

 Het college heeft alvast de ambitie uitgesproken om van de realisatie van Park Groot Schijn deze legislatuur een prioriteit te maken. Stad Antwerpen wil van Park Groot Schijn (Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg in Deurne-Oost) een nieuw landschappelijk stadspark met een eigen identiteit maken.

In 2010 werden de plannen opgemaakt en Park Groot Schijn moet een park worden met ruimte voor sport en recreatie, natuur en een speelbos, volkstuinen, jeugdbewegingen, een woonwagenterrein en een begraafplaats.  In het winnende ontwerp met de titel ‘Voegen en Kamers’ hebben BUUR, HOSPER en BULK menselijke ruimten voorzien waar plaats is voor ongedwongen ontmoetingen en ontspanning. Het park moet een functionele verbinding zijn tussen de bewoners en het park enerzijds en tussen landschap, stad en het park anderzijds.

De openbare “voegen” van het Park Groot Schijn zijn de functionele dragers, de grote lijnen waarlangs de ruimtelijke invulling en verbeelding plaatsheeft en de meest constante factor in het park. Binnen dit groene kader van de voegen vindt een invulling van activiteiten plaats in de “kamers” van de verschillende verenigingen. Deze dubbele beleving van het park vormt de basis van het ontwerp voorstel.

De dubbele beleving in het park wordt gecreëerd door het strategisch inzetten van beplanting. De zorgvuldige gesitueerde boombeplanting omringt de verschillende kamers en zorgt tegelijkertijd voor een maximale voegruimte en subtiele zichtrelaties tussen voeg en kamer.

De spil van het padennetwerk in Park Groot Schijn is de oost-west hoofdroute tussen Rivierenhof en Wijnegem; deze verbindt de stad met de stadsrand. Dit zeven meter brede pad geeft de richting aan en leidt naar een parkplein dat de centrale open ruimte vormt in het park, inclusief zitranden en een halfverhard informeel “dorpsplein”. Dwars op deze as liggen de secundaire paden in noord-zuid richting voor de noodzakelijke betrokkenheid van de omringende stadsdelen in het park.

Deel dit artikel:

Onze partners