Een nieuw gezond knooppunt voor de Stephensonwijk in Schaarbeek (BUUR Part of Sweco & Urban Platform)

Architectenbureaus BUUR Part of Sweco en Urban Platform hebben de wedstrijd gewonnen voor de creatie van een hub en park in de Stephensonwijk in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Het project kadert in het Duurzaam Wijkcontract Stephenson en omvat de herstructurering van het Stephensonplein, de aanleg van een openbaar park langs de spoorlijn, de bouw van sportvoorzieningen en de renovatie van een voormalige brouwerij om er een nieuwe crèche en lokalen voor verenigingen in onder te brengen.

De buitenruimtes bestaande uit de voormalige moestuinen langs de spoorweg worden opnieuw zichtbaar verbonden met de openbare ruimte en zullen de herinrichting van het Stephensonplein omvatten. Deze transformatie wordt gecombineerd met de aanleg van sportvoorzieningen, een kinderdagverblijf, een overdekte openbare gemeenschappelijke ruimte, lokalen voor de parkwachters en lokalen voor sociale organisaties. De inplanting van deze functies en de inrichting van het park zijn coherent ontworpen om gevels te activeren en sociale controle te bevorderen.

 

Ecosysteembenadering

Het ontwerpteam van BUUR Part of Sweco en Urban Platform kiest nadrukkelijk voor een holistische aanpak en neemt zoveel mogelijk de natuurlijke kenmerken en mogelijkheden van de site als vertrekpunt. De kwaliteit van de bodem, de topografie en het water zijn de belangrijkste elementen die de basis vormen van de ecosysteembenadering die de uitdagingen van het behoud van de natuurlijke omgeving, het regenwaterbeheer en de sociale benadering binnen de wijk integreert.

In termen van stedenbouwkundige reflectie is het doel de holle ruimten langs de weg te verdichten en tegelijkertijd de bestaande gebouwen binnen het stadsblok vrij te maken. Dit zorgt voor zichtbaarheid en organisatorische duidelijkheid. De architecturale aanpak streeft naar circulariteit in de ruimste zin van het woord, en meer bepaald naar gediversifieerde gebruiksmogelijkheden, geïnspireerd op de postindustriële context van de site.

 

Participatief traject

Zowel voor de herinrichting van het park als voor de gebouwen beoogt het project het behoud en hergebruik van bestaande materialen en het gebruik van gerecycleerde materialen te maximaliseren. De ontwerpers hebben daarbij ook oog voor de sociale dimensie van hergebruik. Daarnaast trekken ze voluit de kaart van gezonde materialen voor een gezonde omgeving en modulaire en demonteerbare bouwsystemen. Om te peilen naar de behoeften van de buurtbewoners op het vlak van open ruimte wordt een participatief traject opgestart. Deze aanpak moet inclusiviteit en diensten op maat van de gebruikers garanderen.

Bron: BUUR Part of Sweco & Urban Platform
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners