Ontwerpwedstrijd Waalse Krook in laatste rechte lijn

Zal Beel of Coussee en Goris het ontwerp voor de Waalse Krook in Gent binnenhalen of zullen ze het moeten afleggen tegen een van de grote buitenlandse kanonnen onder wie Toyo Ito en Ben Van Berkel? In juni zal de knoop doorgehakt worden.

Zal Beel of Coussee en Goris het ontwerp voor de Waalse Krook in gent binnenhalen of zullen ze het moeten afleggen tegen een van de grote buitenlandse kanonnen? In juni zal de knoop doorgehakt worden.

De komende maanden wordt weer een cruciale stap gezet in het project Waalse Krook. Op 20 april 2010 zullen vijf architectenbureaus hun ontwerp bij de Vlaams Bouwmeester indienen. Na een strikt te volgen procedure zal begin juni het winnende ontwerp bekendgemaakt worden.Sinds haar oprichting op 30 september 2009 treedt de coöperatieve vennootschap Waalse Krook CVBA op als bouwheer voor de Bibliotheek van de toekomst en het Centrum voor Nieuwe Media die in de periode 2010-2014 aan de Waalse Krook in Gent worden opgetrokken. Op 26 oktober 2009 selecteerde de Raad van Bestuur van de Waalse Krook CVBA vijf gerenommeerde ontwerpbureaus in het kader van de Open Oproep 18 van de Vlaams Bouwmeester. Aan elk van die bureaus werd gevraagd een masterplan te maken voor de hele site en een ontwerp voor een kennis- en cultuurcentrum met daarin geïntegreerd de nieuwe stedelijke bibliotheek en het Centrum voor Nieuwe Media. De vijf bureaus zijn:

 

Schmidt Hammer Lassen Architects, London/UK
Van Berkel en Bos UNStudio, Amsterdam/NL
Toyo Ito & Associates,Architects, Tokyo/JP
TV Aranda Pigem Vilalta arquitectes en Coussee & Goris architectenvennootschap BVBA, Girona/ES – Gent/BE
THV Mateus Beel, Gent/BE.

De ontwerpbureaus kregen twee briefings in Gent, waarbij o.m. uitgebreide bezoeken werden gebracht aan de hele site, aan het voormalige Wintercircus, aan de Stedelijke Bibliotheek en aan het IBBT (Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie) waarbij specialisten uit diverse disciplines hun visie op het project hebben toegelicht.

    

Twee Vlaamse bureaus zijn nog in de running voor de ontwerpwedstrijd van de Waalse Krook: Coussee en Goris en Stephane Beel Architecten. Beide hebben ze de krachten gebundeld met een buitenlands bureau.

 
Op 20 april 2010 worden de ontwerpen ingewacht bij de Vlaams Bouwmeester. Dat is meteen de start van een uitgebreide procedure, waarbij de volgende stappen zijn voorzien:

 

1. 29 april 2010: Jury

De jury bekijkt de anonieme ontwerpen en kiest de laureaten. Laureaat wordt elk bureau dat beantwoordt aan de voorwaarden en de verwachtingen omschreven in de projectdefinitie. Het is dus mogelijk dat er meerdere laureaten zijn.

2. 11 mei 2010: Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie krijgt van de laureaten een presentatie van hun ontwerp en krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. In deze fase is de procedure dus niet meer anoniem.
Na de presentaties stelt de beoordelingscommissie een rangorde vast tussen de laureaten op basis van de eerder vastgelegde gunningscriteria.

3. 12 mei 2010: Onderhandeling

Meteen nadat de beoordelingscommissie een rangorde heeft bepaald, zal een onderhandelingsteam van de bouwheer het overleg opstarten met de hoogst geklasseerde laureaat. Tijdens die onderhandelingen wordt ook het ontwerp van overeenkomst tussen bouwheer en ontwerpbureau besproken en op punt gesteld. De onderhandelingsprocedure laat toe dat er ook met andere laureaten wordt gesproken als er geen akkoord gevonden kan worden met de hoogst geklasseerde laureaat.

4. 8 juni 2010: Raad van Bestuur van de CVBA Waalse Krook

De Raad van Bestuur zal uitgebreid gebrieft worden over de werkzaamheden van de jury, de beoordelingscommissie en het onderhandelingsteam en zal op basis van die informatie een definitieve beslissing nemen over de toekenning van de ontwerpopdracht.

5. 24 juni 2010: Afsluiting procedure

De procedure wordt afgesloten met de ondertekening van de overeenkomst  met het winnend ontwerpbureau.

Tot de beslissing van de Raad van Bestuur op 8 juni 2010 kan geen informatie worden verstrekt over de tussentijdse stand van zaken. De CVBA Waalse Krook is van mening dat elk van de deelnemende bureaus optimaal de kans moet krijgen om zijn ontwerp toe te lichten en te verdedigen. Voortijdige communicatie zou die kansen kunnen hypothekeren en moet daarom worden vermeden.

Na afsluiting van de procedure voorzien we een nieuw, belangrijk communicatiemoment, waarop de ontwerpen zullen getoond worden aan het grote publiek en waarbij uitgebreid toelichting zal worden verstrekt bij het winnende ontwerp.

 

Deel dit artikel:
Onze partners