Opening tentoonstelling Architectuur in de golden sixties

In de golden sixties kenden verschillende steden een economische, demografische en culturele expansie en verscheen de laat-modernistisch architectuur in het straatbeeld. In Turnhout leverden verschillende architecten hun bijdrage: Paul Neefs, Atelier Vanhout & Schellekens en het bureau van Lou Jansen en Rudi Schiltz. Hun werk staat bekend als de ‘Turnhoutse School’, hoewel ze elk een eigen vormgeving hanteerden. Turnhout 2012 en de leegstaande zalen van de bibliotheek van de Warande vormen van 24/11/12 tot 27/01/13 het ideale kader voor de tentoonstelling Architectuur in de golden sixties - de Turnhoutse School.
In de golden sixties kenden verschillende steden een economische, demografische en culturele expansie en verscheen de laat-modernistisch architectuur in het straatbeeld. In Turnhout leverden verschillende architecten hun bijdrage: Paul Neefs, Atelier Vanhout & Schellekens en het bureau van Lou Jansen en Rudi Schiltz. Hun werk staat bekend als de ‘Turnhoutse School’, hoewel ze, binnen de krijtlijnen van het laatmodernisme, elk een eigen vormgeving hanteerden. Turnhout 2012 en de leegstaande zalen van de bibliotheek van de Warande – een gebouw van Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters – vormen van 24/11/12 tot 27/01/13 het ideale kader voor de tentoonstelling Architectuur in de golden sixties - de Turnhoutse School.
Ze haalden de architectuurtijdschriften met moderne en goedverzorgde woningen. Maar ze namen ook samen deel aan grotere projecten, zoals de Parkwijk, de lagere school Sint-Victor en het cultureel centrum de Warande.

Het relatief recente en nog onbekende erfgoed dat de Turnhoutse School nalaat, is bijzonder kwetsbaar. Ar-Tur vatte daarom het ambitieuze idee op om via een tentoonstelling en een publicatie dit erfgoed te herwaarderen. Ar-Tur, het architectuurcentrum voor de Antwerpse Kempen, wil de kennis over kwalitatieve eigentijdse architectuur aanscherpen en advies verlenen bij de al maar complexer wordende ontstaansprocessen van gebouwen en infrastructuur, waardoor het inspirerende van architectuur meer dan eens wordt miskend.

Het cultuurjaar Turnhout 2012 en de leegstaande zalen van de bibliotheek van de Warande - een gebouw van Vanhout & Schellekens, Wauters en Schoeters - vormen het ideale kader voor deze tentoonstelling. De tentoonstelling biedt een inzicht in deze unieke periode en werpt een blik achter de schermen van de architectuur. De studies, reizen, relaties met de bouwheren, en onderlinge samenwerkingen: het volle leven van de architecten komt ruim aan bod.

Voor de scenografie werd architect Christian Kieckens aangetrokken. Hij bundelde de originele plannen en documenten uit onder meer de archieven van de architecten en van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, de nieuwe foto’s van Lander Loeckx en nieuwe maquettes, gemaakt door studenten aan het Departement Ontwerpwetenschappen van de Artesis Hogeschool Antwerpen, in een boeiend parcours.

Op de tentoonstelling wordt ook de documentaire film ‘Huiselijk modernisme’ van Terenja Van Dijk vertoond, een eerdere productie van Ar-Tur.
Bij de tentoonstelling hoort een uitgebreide publicatie, waarin Yves De Bont en Francis Strauven de grote en de kleine verhalen van de architecten en hun gebouwen vertellen. Het boek bevat meer dan 350 bladzijden met meer dan 500 afbeeldingen. Francis Strauven belicht het leven en werk van Paul Neefs, terwijl Yves De Bont dat van Jansen en Schiltz en dat van Vanhout en Schellekens behandelt. Dirk Laureys van het APA schreef een bijdrage over de voorloper Eugène Wauters. De architectuur van de Turnhoutse School wordt in een ruimere context geplaatst door de essays van Els De Vos (Artesis Antwerpen) over de relatie architect-bouwheer, van Karina Van Herck (KU Leuven) over de sociale huisvesting en van Janina Gosseye (KU Leuven) over ‘het vormgeven van het collectieve’.

Tot slot beschrijft Yves De Bont uitgebreid de ontstaansgeschiedenis van de drie grote projecten.


Praktische info

TENTOONSTELLING
24/11/2012-27/01/2013, vr-zo 11-17u, in de leegstaande bibliotheek in Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout, www.ar-tur.be, info@ar-tur.be, toegang: 5,00 EUR

LEZING
door Francis Strauven en Yves De Bont over de architectuur van de Turnhoutse School 11/12/2012, 20u, Houten Zaal, Cultuurhuis de Warande, toegang: 5,00 EUR

PUBLICATIE
Yves De Bont en Francis Strauven, Architectuur in de golden sixties – De Turnhoutse School, Uitgeverij Lannoo, 2012, verkoopprijs: 39,99 EUR

DVD
Terenja Van Dijk (regie), Huiselijk modernisme: 3 woningen rond Turnhout (50 minuten), Ar-Tur architectuurcentrum, Turnhout, 2009, verkoopprijs: 18,00 EUR

IN DEZELFDE PERIODE IN TURNHOUT
• Retrospectieve tentoonstelling provinciaal architect-kunstenaar Jozef Schellekens (1909-1963), woning Steenweg op Mol 66, 2300 Turnhout, www.jozefschellekens.be
• Expo ‘Play’, internationale groepstentoonstelling van STORMOPKOMST, met werk van heden- daagse kunstenaars rond het thema spelen, in de leegstaande blibliotheek in de Warande, www.stormopkomst.be

Deel dit artikel:

Onze partners