Oproep aan ontwerpers: dag- en wooncentrum La Braise

De vzw La Braise bundelt een reeks diensten die bestemd zijn voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel ten gevolge van een schedeltrauma, een CVA, een hersenziekte … La Braise is momenteel gevestigd op twee sites in Anderlecht en investeert in een derde site. De vzw wil er een dagverblijf en een opvangcentrum bouwen om nieuwe diensten aan te bieden aan haar patiënten en hun families.

Het dagverblijf onthaalt overdag (van maandag tot vrijdag), deeltijds of voltijds, vijftien volwassenen met een hersenletsel, die er kunnen deelnemen aan collectieve en individuele activiteiten. Het nieuwe opvangcentrum biedt dan weer het hele jaar door opvang, dag en nacht. Het nieuwe opvangcentrum biedt dan weer het hele jaar door opvang, overdag en ‘s nachts.
Dit nieuwe centrum zal worden gebouwd op het perceel op de hoek van de Victor Voetssquare en de Dokter Lemoinelaan. Het project moet een buitenruimte bieden en moet opgaan in deze groene en residentiële omgeving. Gezien de specificiteit van het doelpubliek moet het volledige project uiteraard worden ontworpen voor personen met beperkte mobiliteit.

Het Woningfonds zal de hele opdracht op zich nemen en het zakelijk recht overdragen aan La Braise na oplevering van de werkzaamheden. Het Woningfonds is dus op zoek naar volledige teams voor het ontwerp en de bouw van een dagverblijf en een opvangcentrum voor een vijftiental sterk hulpbehoevende volwassenen met een hersenletsel en met schedeltrauma’s.

De teams die zich kandidaat stellen voor deze bouwopdracht, moeten uit twee onderdelen bestaan: een multidisciplinair team ‘ontwerper’ met competenties op het vlak van architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, EPB en veiligheid- en gezondheidscoördinatie enerzijds en een aannemingsbedrijf anderzijds.
De opdracht omvat een vaste schijf met betrekking tot het verkrijgen van de vergunning en een voorwaardelijke schijf met betrekking tot de uitvoering van de bouw.

 

BUDGET: €4.816.000 excl. BTW ereloon inbegrepen (design & build)
ERELOON: min. 12 %
VERGOEDING: €15.000,00 excl. BTW maximum

UITERSTE INDIENINGSDATUM: 31.01.2022 om 11u30
LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN

Bron: bma

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage