OPROEP. Border Buda zoekt kunstenaars

Het cultureel project Border Buda zoekt vijf kunstenaars en/of collectieven die een verlaten stedelijk gebied met een rijke industriële geschiedenis artistiek willen onderzoeken. Het spoor, het viaduct van Vilvoorde, de steenweg, het water (Zenne en Kanaal) en de toekomstige fietssnelwegen zijn de protagonisten in dit onderzoek. Verder wil Border Buda inzetten op interactie met bewoners, bedrijven, erfgoed, geschiedenis en verhalen… met als resultaat in april 2024, een experimenteel parcours van artistieke interventies in de openbare ruimte die door en door verweven zijn met de lokale context. Deadline om te kandideren is 17 september 2023. Het voorziene budget per project/residentietraject is 4000 euro.

Border Buda is een nieuw cultureel project in de openbare ruimte die zich uitstrekt over Brussel, Vilvoorde en Machelen. Border Buda focust op het gebied Buda, een industrieterrein in de noordrand van Brussel met veel leegstand, daverende camions, ongeorganiseerde architectuur en woekerend onkruid. Er zijn weinig bewoners, en het station Buda wordt nauwelijks gebruikt. Het is een industriële grijze zone met een rijke geschiedenis en een groot potentieel. Het project Border Buda wil samen met een aantal kunstenaars een eerste stap zetten om dit gebied te verkennen. Buda wil opnieuw een intergenerationele ontmoetingsplek worden. Hiervoor vertrekt het project vanuit twee acties: artistieke installaties in de openbare ruimte én de zoektocht naar een permanente plek in de leegstaande panden in Buda.

De realisatie van het artistieke parcours is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de kunstenaars en de curatoren Anna Laganovska en Koi Persyn. Naast de vijf residentietrajecten, worden er drie andere kunstenaars uitgenodigd om een permanent kunstwerk in de openbare ruimte te creëren, start er een sociocultureel traject gefocust op industrieel erfgoed en zullen de lokale culturele partners Firma, Buda Bxl en De Onderstroom (Horst) een artistieke interventie realiseren. Het volledige project loopt drie jaar met een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten van de Vlaamse Overheid, en het wordt ondersteund door de gemeenten Vilvoorde, Brussel en Machelen.

 

GEZOCHT

Border Buda is op zoek naar vijf kunstenaars/collectieven die een artistiek veldonderzoek willen uitvoeren in het gebied. Het is belangrijk dat er een dialoog ontstaat tussen het artistieke project en wat er leeft in Buda (bewoners, erfgoed, geschiedenis, architectuur, bedrijven, de toekomst …), waarbij de kunstenaar actief op zoek gaat naar connecties met de site. Daarnaast stimuleert het project de verbinding en ontmoeting tussen de vijf praktijken tijdens werk- en leersessies, gesprekken, lezingen, workshops en atelierbezoeken.

Centraal staan de vervoersassen die de identiteit van Buda vormen: het spoor, het viaduct van Vilvoorde, de steenweg, het water (Zenne en Kanaal) en de toekomstige fietssnelwegen. Deze transportassen, hun verschillende snelheden en de grenzen die de wijk kruisen (tussen de verschillende gemeenten, maar ook gewesten) vormen de parameters waaraan het project wordt opgehangen. Conceptueel vertrekt dit artistieke onderzoek vanuit het fysisch basisprincipe van ‘snelheid’, nl. de afgelegde afstand per tijdseenheid (v (snelheid) = d (afstand) / t (tijd)).

Tijdens je residentie start je een onderzoek naar een specifieke locatie, de industriële geschiedenis, het stedelijke weefsel, de toekomst van het gebied… Je gaat interactief aan de slag: vragen stellen, archieven raadplegen, verhalen absorberen, het gebied uitspitten. Al jaren zijn verschillende instanties bezig om Buda ruimtelijk en economisch te ontwikkelen. De recente culturele insteek wordt gezien als een hefboom voor dat traject. Daarom is het van belang dat er op een voorzichtige en kritische manier omgegaan wordt met die culturele verkenning van Buda. Je denkt dus niet enkel aan wat voor werk te maken, maar ook hoe we kunst in de publieke ruimte vandaag nog kunnen verbreden en verdiepen? Hoe kunnen we experimentele kunst inbedden op een site-sensitieve wijze?

Als deel van je onderzoek, kijk je actief mee naar welke ruimtes of organisaties in Buda beschikbaar en/of interessant zouden zijn voor het project. Dit kan zich uiten in het contacteren van lokale bedrijven en bewoners, het voeren van onderzoek naar de industriële geschiedenis, het realiseren van performances/interventies op onverwachte locaties.

De uitkomst van dit veldonderzoek is een artistieke interventie in het openbaar domein in Buda. De vorm kan variëren van sculptuur, audiowerk, fotografie, video, textiel tot meer tijdelijk, participatief en efemeer werk, zoals een performance, een lezing, licht- of geurwerk, you name it!

 

TIMING

Border Buda nodigt de deelnemende kunstenaars uit om vanaf september tot januari (of langer) een periode in het gebied te verblijven, samen met de andere residenten en de curatoren. Dat kan via een kort verblijf op locatie, maar dat kan ook door de vervoersassen te ontdekken door naar het gebied te reizen. Er zal werkplek voorhanden zijn bij de lokale partners Firma, Buda Bxl en GC De Linde. Tot slot gaat Border Buda actief op zoek naar interessante locaties die jouw project en werkproces kunnen faciliteren.

Verloop project 2023-2024:

September: gebied verkennen;
Oktober - december: onderzoek, workshops, atelierbezoeken;
Januari: begeleiding via mentorgesprekken;
Februari - april: realiseren van het kunstwerk.

De opening van het parcours met de nieuwe kunstwerken is gepland in april 2024.

 

WIE

  • Je bent een kunstenaar of collectief met een interesse voor verlaten, stedelijke ruimtes;
  • Je doet graag onderzoek naar verhalen, erfgoed, architectuur en/of de (sociale) geschiedenis van een specifieke locatie. Je schuwt hierbij niet om mensen en/of bedrijven aan te spreken;
  • Je vindt het interessant om in het openbaar domein aan de slag te gaan;
  • Je hebt zin om mee te bouwen aan een installatie parcours in een uniek gebied;
  • Je wilt dit onderzoek graag delen met een divers publiek via nieuw, experimenteel en site-sensitief werk;
  • Je wilt andere kunstenaars en professionals leren kennen binnen een collectief project in een inspirerende context;
  • Je bent nog volop bezig om een professionele praktijk uit te bouwen, maar je hebt al wel werk getoond.
  • Je kan je een aantal dagen vrijmaken in de periode september 2023 - januari 2024 om op locatie te komen werken (eventueel in de vorm van een residentie).

 

AANBOD

Inhoudelijke, productionele en organisatorische begeleiding;

Een gemeenschap van kunstenaars en cultuurwerkers;

Een programma van atelierbezoeken, excursies en workshops;

Een honorarium van 2 000 euro;

Een productiebudget van 2 000 euro;

Werkruimte in Buda Bxl, Firma en/of GC De Linde;

Je werk wordt voor een langere periode deel van het kunstenparcours in Buda.

 

JOUW AANVRAAG

Stuur je aanvraag in één pdf naar borderbuda@gmail.com. In je aanvraag voeg je onderstaande toe:

Beschrijf hoe je vanuit jouw werk een link kan maken met een verlaten stedelijk gebied. Dit moet geen uitgebreid of gedetailleerd projectvoorstel zijn, maar kan wel de richting van jouw interesses aantonen. Wat zijn jouw plannen/ideeën om een klein stuk van Buda onder de aandacht te brengen? Met wie zou je graag gaan praten? Of wat zou je graag willen onderzoeken? (max. 500 woorden of video/audio van max. 3 minuten);

Een korte introductie van jezelf of je collectief (max. 250 woorden);

CV;

Online portfolio (website) of overzicht van afgelopen projecten;

Deadline: 17 september 2023.

De selectie zal gebeuren door de Border Buda werkgroep (met vertegenwoordiging van Firma, Buda Bxl, Vilvoorde, Machelen en Brussel), de curatoren en een externe professional uit het kunstenveld. In de week na 17 september hoor je of je uitgenodigd wordt voor een gesprek dat online plaatsvindt.

Voor meer informatie over de open call of het project, contacteer borderbuda@gmail.com.

Bron: Border Buda
Deel dit artikel:
Onze partners