OPROEP. Brusselse Bouwmeester verwelkomt nieuwe voorstellen voor derde BMA Label

In 2022 lanceerde BMA, de Brusselse Bouwmeester, het eerste Label. Na het succes en de kwaliteit van de voorstellen van de afgelopen twee jaar, zet BMA deze oproep voort met de editie van 2024. Met het Label wil BMA ongevraagd onderzoek vanuit burgerinitiatieven of onderzoeks- en ontwerppraktijk dat nog in een prille beginfase zit, vooruit helpen.

De bedoeling van het BMA Label is om vernieuwende en beleidsrelevante ideeën voor ruimtelijke concepten of onderzoeksvragen die een verschil kunnen maken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in beeld te brengen en te ondersteunen. Veel ruimtelijk onderzoek begint namelijk vanuit een gefundeerde intuïtie, maar vaak zonder concrete opdrachtgever, budgetten, timing, beleidscontacten…

Burgerinitiatieven, ontwerpers en onderzoekers worden uitgenodigd om hun onderzoeksvraag ten laatste op 13 september 2024 om 14u per mail in te dienen via appel-oproep@bma.brussels. In één A4-pagina motiveert u de onderzoeksvraag en licht u een eerste aanzet van de verwachte output toe. Samen met een externe expert zal BMA hieruit 3 voorstellen selecteren. Daarbij wordt gekeken naar het innovatief karakter, de maatschappelijke relevantie en de ruimtelijke dimensie van het voorstel.

De laureaten krijgen elk € 7.500 excl. BTW om hun projectvoorstel verder uit te werken. Ze zullen bij de aanvang van de opdracht gevraagd worden om een plan van aanpak met een indicatieve planning in te dienen. Het onderzoek loopt over de maximumtermijn van één jaar. Het uiteindelijke resultaat kan verschillende vormen aannemen: publicatie op onze website, publieke presentatie, delen in een podcast, tentoonstelling, publicatie, enz. De mogelijkheden zijn talrijk!

Bron: BMA
Deel dit artikel:
Onze partners