OPROEP. Maak mee de transitie van tuinwijken naar klimaatwijken in Leuven

Eind vorig jaar kende de Vlaamse Regering aan de Stad Leuven een conceptsubsidie toe, die inspeelt op het urgente vraagstuk van energie- en klimaattransitie. Volgens de stad schuilt een grote potentie op schaal van de wijk. En ze stelt daarbij tuinwijken voor om de eerste experimenten te starten. Deze hebben een zekere architecturale waarde die door de nodige reconversie onder druk kan komen, maar anderzijds ook versterkt en verbeterd kan worden. Ook is in tuinwijken historisch al een sterk collectief gedachtegoed aanwezig. Het eindrapport van het voortraject, de projectfiche, het interesseformulier en alle bijhorende info is te vinden via Stedenbeleid. Teams met specifieke expertise in relevante domeinen kunnen hun interesse doorgeven ten laatste op maandag 27 maart om 12 uur.

Voor het stadsvernieuwingsproject “Van tuinwijken naar klimaatwijken” vertrekt de Stad Leuven van de geïntegreerde transitievisie voor de tuinwijk Ter Elst in Heverlee. Deze visie werd uitgewerkt in samenwerking met OMGEVING, RE-ST, Sweco, SuMa Consulting en Transition Heroes BV, en vanuit de oproep Klimaatwijken met het Team Vlaams Bouwmeester, Departement Omgeving en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. De Stad Leuven wil met deze visie haar klimaatambities verzoenen met het onroerend erfgoedbeleid. De stad is immers onroerenderfgoedgemeente, en sinds 2022 ook een van de honderd steden die met steun van Europa versneld inzetten op klimaatneutraliteit volgens de missie "100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030”.

De stad werkte de voorbije jaren parallel ook een brede energiestrategie uit, waarvan de tuinwijken een belangrijke bouwsteen vormen. In bestaande wijken waar de eigendom versnipperd zit bij vele particuliere eigenaars, kunnen we het klimaatvraagstuk immers niet aanpakken met een klassieke stadsvernieuwingsaanpak. De stad wil met deze wijkgebonden transitie de sprong maken naar een nieuw soort stadsontwikkeling, met financiële steun en expertise vanuit Vlaanderen. Door op verschillende beleidsniveaus tegelijk deze lokale wijktransities aan te gaan, kan de stad beter de barrières opheffen. In deze conceptstudie ligt de nadruk dan ook op participatie en cocreatie, en op een concrete aanpak om de transitievisie te realiseren in functie van een grotere beeld- en leefkwaliteit, met het gemeenschappelijke erfgoed als hefboom.

Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van het multidisciplinaire team dat de transititie van  tuinwijken naar klimaatwijken in Leuven moet waarmaken? Vul dan hier het interesseformulier in en bezorg het ten laatste maandag 27 maart aan stedenbeleid@vlaanderen.be.

Bron: Stad Leuven & Stedenbeleid Vlaanderen
Deel dit artikel:

Onze partners