BOEK. Klimaatwijken | Naar een duurzame transformatie van onze bebouwde omgeving

Onder de noemer ‘Klimaatwijken’ lanceerden het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een projectoproep voor reconversie op schaal van een wijk. Uit de kandidaturen werden drie steden – Leuven, Mechelen en Kortrijk, elk met een project voor een klimaatwijk – gekozen en voor elk van de projecten werd een multidisciplinair team aangesteld. De bevindingen van de onderzoekers zijn nu gebundeld in een publicatie.

Het leertraject Klimaatwijken vertrekt van de hypothese dat het meerdere voordelen biedt om verschillende uitdagingen op vlak van energie, klimaat en ruimte aan elkaar te koppelen, de transformatie op schaal van de wijk aan te pakken, en in te zetten op een meer collectieve, gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak.

Wijk als tussenschaal

De wijk vormt immers een tussenschaal waarop de wisselwerking tussen energieverbruik, mobiliteit, bebouwingsstructuur, ruimtegebruik, waterbeheer, materiaalverbruik en biodiversiteit via ontwerp onderzocht en verbeeld kan worden. Het testen van die hypothese levert, behalve veel waardevolle inzichten, ook een aantal nieuwe vragen op waar het beleid, de onderzoeks- en praktijkwereld verder mee aan de slag moeten.

In deze publicatie wordt aangetoond dat de energie- en klimaattransitie bij uitstek ook een ruimtelijk vraagstuk is, worden een aantal ‘sporen van verandering’ waarop we moeten inzetten benoemd en worden de belangrijkste inzichten uit de drie klimaatwijken in Leuven, Mechelen en Kortrijk in beeld gebracht. Eindigen doen de auteurs een vooruitblik en een pleidooi voor een heus reconversieprogramma.

 

Klimaatwijken is een uitgave van het Departement Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Je kan de publicatie bestellen of downloaden via de website van Team Vlaams Bouwmeester.

Bron: Team Vlaams Bouwmeester
Deel dit artikel:
Onze partners