OPROEP. Ontwerpteam gezocht voor het nieuwe Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen

De Vlaamse Gemeenschap publiceerde de overheidsopdracht voor het aanstellen van een ontwerpteam voor het nieuwe Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen. Architecten kunnen zich vanaf nu tot ten laatste 8 september 2023 kandidaat stellen via het e-procurement platform van de overheid. De Vlaamse Bouwmeester begeleidt mee de procedure.

De Vlaamse Gemeenschap zal voor de uitvoering van de studieopdracht samenwerken in een bouwteam. Dat is een projectgebonden samenwerkingsvorm die is samengesteld uit de aanbestedende overheid, het gekozen ontwerpteam en de gekozen aannemer voor de opdracht voor werken. Het ontwerpteam en de aannemer worden gekozen via afzonderlijke opdrachten,

De procedure voor de selectie van een ontwerpteam verloopt in twee stappen. In het najaar maakt de selectiecommissie een shortlist bekend van maximum zeven geselecteerde kandidaten. Deze ontwerpteams kunnen een offerte indienen, die de gunningscommissie in de loop van volgend jaar zal beoordelen. De Vlaamse Regering zal de begunstigde bekendmaken. De publicatie voor het aanstellen van een aannemer volgt in de volgende legislatuur. 

De Vlaamse Regering streeft met het nieuwe project naar architecturale topkwaliteit en hoopt dat er naast internationale architecten ook heel wat Vlaamse ontwerpbureaus hun kans zullen wagen. 

Meer informatie vind je op de webpagina van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Deel dit artikel:
Onze partners