OPROEP. Ontwerpteam gezocht voor politiecommissariaat in voormalige legerkazerne Etterbeek

Politiezone Montgomery is op zoek naar een multidisciplinair team dat een functioneel en efficiënt nieuw centraal commissariaat ontwerpt in Etterbeek en tegelijkertijd voortbouwt op de kwaliteiten van de aanwezige elementen op het terrein. Het doel bestaat erin een gebouw te ontwerpen dat past in de militaire architectuur van de wijk en tegelijkertijd waarde toevoegt aan de omgeving, nu en voor de komende decennia.

Politiezone Montgomery is een van de zes politiezones van het Brussels Gewest. De zone bestrijkt het grondgebied van de gemeenten Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe, waarover de verschillende diensten zijn verspreid. Om de werking te optimaliseren wil de zone een aantal diensten samenbrengen in een nieuw centraal commissariaat in Etterbeek, in de gebouwen langs de Luchtmachtlaan. De gebouwen in kwestie werden oorspronkelijk opgetrokken voor het leger, zoals de kazernes Baron de Witte de Haelenet en Géruzet, aan de overkant van de weg. Hoewel het leger deze locatie heeft verlaten, vertoont het geheel een architecturale samenhang die getuigt van de militaire geschiedenis van de wijk.

Het nieuwe centrale commissariaat zal gevestigd worden in de twee gebouwen die de politie nu al deels in gebruik heeft. Het gaat enerzijds om een kantoorgebouw dat gebouwd is in de jaren 1980 en tijdens de werken gedeeltelijk operationeel moet blijven, en anderzijds om een gebouw waarin oorspronkelijk de ‘slaap- en kledingdienst van het leger’ was ondergebracht. Het parkeerterrein naast en achter het hoofdgebouw maakt eveneens deel uit van het project. Het nieuwe commissariaat zal bijna 6100 m² aan ruimte bieden voor de diensten die er hun intrek nemen, en 150 parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen tellen.

Het budget voor het nieuwe politiecommissariaat is € 19.850.000 incl. BTW. Het ereloon ligt vast op 11% van de bouwkost. Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 10.000 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen. Uiterste indieningsdatum is 2 juni 2023 om 11u. De opdrachtdocumenten kun je hier downloaden.

Deel dit artikel:
Onze partners