OPROEP. Publieke ruimte van Cité Moderne in Sint-Agatha-Berchem

Het wijkcontract voor de Cité Moderne in Sint-Agatha-Berchem is op zoek naar een ontwerpteam om een parel van het modernistisch erfgoed van Brussel te renoveren en zo een antwoord te bieden op de sociale en ecologische uitdagingen van vandaag.

De opdracht bestaat erin een masterplan op te stellen en de publieke ruimte te ontwerpen van deze geklasseerde site. Het gaat erom de grote verscheidenheid aan publieke ruimte in de wijk (pleinen, pleintjes, tuinen, wegen, steegjes, paden, enz.) en hun specifieke identiteit te herstellen. Het project zal worden opgebouwd rond het “hart van de wijk “ en het schoolplein dat uitkomt op de schoolwijk, en via een netwerk van pleinen en paden voor spel, sport en vrijetijdsbesteding rond de historische as Victor Bourgeois.

De kern van het project is de ontwikkeling van interacties binnen de wijk en met de nabije omgeving (scholen, winkels, project Zavelenberg). Het voorstel zal het gebruik en de toe-eigening door iedereen vergemakkelijken. Het proces omvat de participatie van omwonenden en toekomstige gebruikers. Het is ook een gelegenheid om een maximum aan doorlaatbare ruimten te creëren, de rijkdom van de biodiversiteit te benadrukken en een reflectie op gang te brengen over de relatie tussen stad en platteland. De voorgestelde visie dient de samenhang te versterken tussen de geplande ontwikkelingen en de renovatie van de modernistische gebouwen.

Het budget voor het budget is vastgelegd op € 2.650.000 excl. BTW. Het totaal aan erelonen bedraagt 8,3% van het budget voor de werken die de inschrijver bij de indiening van de offerte heeft geraamd, ongeacht het daadwerkelijke bedrag voor de uitvoering van de werken. Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 4.000 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend. Uiterste indieningsdatum is 12 juni 2023 om 10uur. De opdrachtdocumenten kun je hier downloaden.

Deel dit artikel:
Onze partners