Oproep Ringland: steun nieuwe studies

Begin 2014 lanceerde Ringland een totaaloplossing voor mobiliteit en leefbaarheid in en om Antwerpen: de reorganisatie van de Ring, in combinatie met een volledige overkapping. Twee Antwerpse architectenbureaus, Stramien en OMGEVING, zetten hun schouders onder Ringland. Peter Vermeulen, ir. architect bij Stramien, lanceert nu een oproep om via crowdfunding drie nieuwe studies voor Ringland te helpen financieren. 

Een wervend concept

De scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer maakt niet alleen vlotter en veiliger verkeer mogelijk, gezondere lucht en het wegwerken van de geluidsoverlast garanderen tegelijk winst inzake volksgezondheid. Naast extra ruimte voor stadsontwikkeling biedt het tevens dé kans om het stedelijk groentekort echt weg te werken.

Ringland kadert het hele verhaal van bij het begin in een breder pleidooi voor duurzaam verkeer, met minder verplaatsingen met de auto, ten voordele van meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. In dat verhaal hoort het zwaar en doorgaand (haven)verkeer niet langer thuis op de Antwerpse ring, maar op een noordelijk traject verder weg van de stad, via de A102 (een nieuwe tangent Wommelgem-Ekeren).

 

Het voorstel slaat aan

Op een eerste colloquium krijgt het concept de steun van vier eminente professoren. Een aantrekkelijke website, leuke filmpjes en uitgekiende campagnes via de nieuwe media creëren een brede en niet te stoppen dynamiek. Zes weken lang, tot aan de verkiezingen, planten burgers en organisaties met een hart voor Antwerpen elke dag de Ringland-vlag. Overal in het straatbeeld duiken duizenden affiches op, fietsers laten iedereen weten: ‘Ik wil op Ringland fietsen’. Bekende gezichten verbreden het draagvlak. Een overvolle Roma, de Ringland-wave en een memorandum maken dat het idee van de overkapping sindsdien politiek niet meer weg te denken is. Een geweldig festival rondt het voorjaar af. Iedereen voelt zich aangesproken, heel Antwerpen deelt in de droom.

Een half jaar later participeren duizenden burgers via crowdfunding (100.000 euro) aan vier studies die het voorstel verder verfijnen en onderbouwen. Nadien participeren ook tal van deskundigen-vrijwilligers, via de Ringland Academie, aan de uitwerking van het project. Ook overheden raken steeds meer geïnteresseerd in het plan. In plaats van een nieuwe overkappingsstudie te bestellen stelt de Vlaamse regering, op advies van Ringland, een intendant aan. Alexander D’Hooghe krijgt de opdracht om het nieuwe verhaal mee uit te tekenen, als onderhandelaar tussen en in samenwerking met alle partijen die de afgelopen 20 jaar tegenover elkaar stonden in de Oosterweel-saga.
 

Het gaat snel

Begin 2017, amper drie jaar na de start, sluit Ringland samen met Ademloos en stRaten-generaal, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering het Toekomstverbond. Dat akkoord voorziet in de volledige overkapping en in de zomer beginnen zes (internationale) ontwerpteams onder leiding van de intendant al met de uitwerking ervan. Binnenkort zijn de resultaten te zien op een reizende tentoonstelling, tegen het zomerreces zal de Vlaamse regering een beslissing nemen over de besteding van de gereserveerde 1,25 miljard euro voor fase 1. Tegelijk wordt de visie Routeplan 2030 afgerond en start de Werkgemeenschap definitief op.
 

Nieuwe studies dankzij burgers

In afwachting daarvan, sinds half februari, financieren opnieuw burgers en bedrijven twee studies voor Ringland. Onze eerste studie onderzoekt de Oosterweel-light, met een eenvoudige en volledig te overkappen Oosterweelknoop. De eerste resultaten werden eind maart al voorgesteld aan de pers. Inmiddels zijn de historische Samga-graansilo’s en het Noordkasteel gered. De resultaten van het onderzoek worden nu verder gebruikt om het BAM-ontwerp bij te sturen of te wijzigen waar nodig.

De tweede studie zoekt antwoorden op het probleem van de gaten in de overkapping, die er moeten komen vanwege het explosiegevaar van het ADR-transport en de brandveiligheid. Onze studie verwacht daarvoor oplossingen via een beter infrastructuurontwerp, andere technieken voor rookafvoer bij brand en alternatieve routes en modi (spoor en water) voor het explosief verkeer. De eerste resultaten stemmen ons hoopvol.

Ringland droomt ook al meteen van een volgende studie, naar de financiering van de volledige overkapping. We willen nagaan hoe het project goedkoper kan (via betere ontwerpen) en hoe verschillende financieringsbronnen het best ingezet worden: begrotingen, leningen en Europese subsidies, rekeningrijden en nieuwe vastgoedprojecten op en naast de overkapping.

Daarnaast willen we nogmaals duidelijk aantonen dat de volledige overkapping veel geld oplevert en dit via allerlei maatschappelijke baten, zoals zuivere lucht die veel geld uitspaart in de gezondheidszorg. Met de resultaten van deze studie ondersteunen we ons pleidooi voor een vollédige overkapping tegen 2030.

In die optiek durf ik daarom een warme oproep doen aan al mijn collega-architecten en stedenbouwkundigen: steun Ringland door nog vóór 15 april bij te dragen aan deze studies via https://ringland.be/crowdfunding-2018/.

Dank bij voorbaat,
Peter Vermeulen, Ringland

Deel dit artikel:
Onze partners