Oproep tot kandidaatstelling voor Bridge City in Schaarbeek

Langs de sporen tussen het Noordstation en het station van Schaarbeek en met een prominente kop op de Lambermontlaan, ligt in de François-Navezstraat 98-178 een bijzondere reeks percelen. Het geheel grenst aan het recente duurzame wijkcontract Stephenson en maakte onderdeel uit van het wijkcontract Masui. Deze locatie tussen wijk en stad draagt alle potentie in zich voor een kwaliteitsvol hyper gemengd project. Zo slaan verschillende bouwheren de handen in elkaar om zowel sociale woningen als koopwoningen te ontwikkelen, naast een stevige poot commerciële functies en nieuwe atelierruimtes in één van de voormalige nutsgebouwen voor elektriciteit.

Citydev is op zoek naar complete teams voor het ontwerp, de realisatie en het op de markt brengen van ongeveer 5.700 m² aan geconventioneerde koopwoningen en voor het ontwerp en de realisatie van 5.300 m² sociale woningen met 350 m² ruimte voor voorzieningen, 2.000 m² commerciële functies (onder meer een nieuwe Aldi) alsook 2.900 m² economische functies. Het gehele project behelst ongeveer 16.000 m².

De teams die zich kandidaat stellen voor deze promotieopdracht, moeten bestaan uit: een aannemer en een multidisciplinair ontwerpteam. Dat team moet beschikken over competenties inzake architectuur (min. 2 / max. 3 bureaus), stabiliteit, speciale technieken, EPB-advies, akoestiek, duurzaam waterbeheer, deskundigheid op het gebied van verontreinigde bodems, gezondheids- en veiligheidscoördinatie, controlebureau, bijstand op het gebied van circulaire economie, BIM-beheer en landschapsarchitectuur.

De uitdaging in deze opdracht ligt in het creëren van een gemengd project dat zich afstemt op de onmiddellijke context van enerzijds de naburige wijk en anderzijds deze van het spoorweglandschap. Een goede portie creativiteit is zeker van belang bij het ontwikkelen van het diverse woon- en werkaanbod.

Naast het belang van een goede stedelijke integratie en een goed samengaan van de functies, vestigt de opdrachtgever er de aandacht op dat hij van deze opdracht een voorbeeldig en innovatief project op het gebied van circulariteit wil maken.

BUDGET: Budget en honoraria maken deel uit van de offerte
VERGOEDING: €30.000 excl. btw voor de niet-geselecteerde offertes en €5.000 excl. btw voor de niet-aanvaardbare offertes; €5.000 excl. btw in het kader van onderhandelingen

UITERSTE INDIENINGSDATUM: 04.07.2022 om 11u30
LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN

Bron: BMA
Deel dit artikel:
Onze partners