OSK-AR en Zampone ontwerpen nieuw GC Nekkersdal met verbindende publieke doorgang als groene ruggengraat

© OSK-AR & Zampone
© OSK-AR & Zampone
© OSK-AR & Zampone

Gemeenschapscentrum Nekkersdal en de bibliotheek van Laken hebben hun toekomstige make-over voorgesteld. Met de toewijzing van de design & build opdracht aan het bouwteam Debuild, bestaande uit aannemer Democo en architectenbureaus OSK-AR en Zampone, heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het startschot gegeven voor de transformatie van Nekkersdal. Laureaat Debuild werd gekozen voor zijn gebalanceerde ontwerp met principes die op een slimme en karaktervolle manier geïntegreerd zijn: een semipublieke doorsteek, ontpitting en vergroening van het binnengebied, kindvriendelijkheid, integrale toegankelijkheid, multifunctionaliteit, een informele karakter en de nodige aandacht voor duurzaamheid.

Dit bouwproject komt tot stand na het doorlopen van een zogenaamde concurrentiedialoog. De geïnteresseerde bouwteams kregen een ruime vrijheid om projectvoorstellen op te maken waarmee zij het gevraagde bouwprogramma konden realiseren binnen het beschikbare budget. De noden van het gemeenschapscentrum werden voorafgaand in kaart gebracht door een intensief participatietraject waarbij de insteek van gebruikers, buren en partners werd bevraagd. Al deze informatie werd gebundeld en overgemaakt aan de ontwerpers die hiermee aan de slag gingen. Het resultaat is een ontwerp op maat van de gebruikers en de buurt dat maximaal inzet op verbinding en multifunctionaliteit.

 

Eigenheid behouden

Er werd een opdracht gegund voor 9,8 miljoen euro euro voor de bouw van het gemeenschapscentrum bestaande uit het bouwbudget van 8,8 miljoen van de VGC, ​ met steun van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, de middelen voor gemeenschapsinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en daarnaast een bouwbudget van 1 miljoen euro van de stad Brussel voor een nieuwe bibliotheek.

Er is bewust gekozen voor een duurzame invalshoek voor het project. De uitgangspunten van ​ de toekomstige “Good Living” regelgeving werden reeds als kapstok gebruikt in de opdracht. Zo wordt er maximaal ingezet op het behouden van de gebouwen en materialen die na onderzoek herbruikbaar bleken. Deze aanpak zorgt er ook voor dat Nekkersdal een deel van zijn eigenheid kan behouden en dat het centrum na de bouwwerken geen afgelikte nieuwbouw wordt. Voor de warmteopwekking wordt er voor de hele site met een gedeelde warmtepomp gewerkt die in combinatie met zonnepanelen zorgt voor een duurzaam systeem.

 

Semipublieke doorgang

Het herenhuis aan de Emile Bockstaellaan wordt behouden en de volledige gelijkvloers wordt ingericht tot een warm onthaal en een ruim en gezellig eetcafé. ​ Langs het herenhuis komt er een brede toegang tot een ontpit en groen binnengebied. ​ Doorheen de site komt er een verbindende semipublieke doorgang tussen de Emile Bockstaellaan en ​ de Gustave Schildknechtstraat van waaruit alle lokalen van het gemeenschapscentrum en de bibliotheek makkelijk te bereiken zijn. Deze doorsteek zorgt enerzijds voor een overzichtelijke site voor de bezoeker maar biedt ook ruimte voor ontmoeting en groene plek in de dense wijk.

“De sterkte van Nekkersdal vandaag zijn de kleine fijne verbindingen die veelal organisch ontstaan, binnen en buiten ons gebouw. Ik ben ervan overtuigd dat deze plannen die geest gevat hebben en architecturaal mooi vertaald hebben”, zegt Dorien Herremans, centrumverantwoordelijke van Gemeenschapscentrum Nekkersdal.

 

Dynamische werking

De theaterloods blijft behouden en zal met een box-in-box een onderkomen geven aan het consultatiebureau. De overige ruimte wordt een overdekte speelruimte die vooral door de buitenschoolse opvang zal worden gebruikt. ​ Het aansluitende oude fabrieksgebouw met schouw wordt volledig gestript en gerenoveerd om onderdak te bieden aan de lokalen van de buitenschoolse opvang, vergaderzalen, een buurtkeuken en aan de conciërgewoning. ​ Naast de huidige sportzaal die behouden wordt, komt een gloednieuwe multifunctionele theater- en feestzaal die plaats kan bieden aan een 160-tal personen.

De bibliotheek krijgt een nieuwbouw met drie bouwlagen en een herkenbaar gezicht aan de Gustave Schildknechtstraat. Het nieuwe gebouw is afgestemd op een meer dynamische werking en biedt meer mogelijkheden voor zowel de kinderwerking als voor een autonome werking na de normale openingsuren (open+).​ Naast de nieuwe bibliotheek wordt het bestaande trapgevelgebouw deels afgebroken tot een multifunctionele ruïne die speelruimte biedt voor de kinderen en waar ook kleine evenementen kunnen plaatsvinden.

 

Timing

Na het indienen en verkrijgen van een bouwvergunning zouden de werken kunnen starten begin 2025 voor een geraamde duur van 18 maanden. Tijdens de werf zal Nekkersdal uitwijken naar verschillende tijdelijke locaties. Zo verhuist de dagelijkse kinderopvang bijvoorbeeld naar een van de partnerscholen. Momenteel wordt er van uitgegaan dat de bibliotheek op de site kan blijven door een slimme fasering van de werf.

Bron: Ans Persoons
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners