Oude Campina-site in Sleidinge wordt duurzaam bedrijvenpark (Claeys Architecten)

Op de oude thuisbasis van zuivelfabriek Campina in Sleidinge start projectontwikkelaar Global Estate Group begin oktober met de bouw van 39 kmo-units. Het nieuwe bedrijventerrein van 6,5 hectare krijgt de naam ‘De Melkerij’, een verwijzing naar het rijke zuivelverleden van de site. Het wordt een duurzaam, innovatief en energiezuinig bedrijvenpark. De oude structuren worden hergebruikt, op de daken van de units komen er zonnepanelen, en regenwaterputten en infiltratiegrachten gaan de droogte tegen. Het masterplan is uitgetekend door Claeys Architecten. In de lente van volgend jaar nemen de eerste bedrijven hun intrek op de site.

Na jaren van leegstand krijgt de oude Campina-site in Sleidinge, een deelgemeente van Evergem, eindelijk een nieuwe bestemming. Campina sloot er in 2015 na 125 jaar de deuren, en projectontwikkelaar Global Estate Group kocht het terrein aan in 2019. Samen met de gemeente Evergem en Claeys Architecten heeft de ontwikkelaar een masterplan uitgewerkt om de vervuilde, onderbenutte site te herontwikkelen tot een duurzaam, innovatief en energiezuinig bedrijventerrein. Na de voorbereidende werken – waaronder een grondige sanering en vernieuwde laad- en loskades – start begin oktober de bouw van de eerste kmo-units.

Uiteindelijk zal de site van 6,5 hectare 3 loodsen tellen van elk ongeveer 3.500 m² groot, 4 kavels bouwgrond en 39 kmo-units met oppervlaktes van 160 tot 360 m². Vandaag start de bouw van de eerste tien nieuwbouwunits, die op de voormalige parking van de melkfabriek komen.

"Door zowel loodsen, bouwgrond als kmo-units aan te bieden, creëren we op ‘De Melkerij’ een aanbod op maat voor ​ lokale, kleinschalige en startende ondernemingen. En dat is nodig, want we merken dat de vraag naar kwalitatieve bedrijfsgebouwen in de regio groot is", aldus Kathleen Dewulf, CEO van Global Estate Group. ​ 

De site in Sleidinge is zeker niet de eerste leegstaande of vervuilde site die Global Estate Group onder handen neemt. Vorig jaar nog rondde de projectontwikkelaar uit Oostkamp de ontwikkeling van ‘De Spinnerij’ in buurgemeente Waarschoot af, met een vijftigtal kmo-units.

Duurzame en groene herontwikkeling

Bij de ontwikkeling staat duurzaamheid centraal. Global Estate Group krijgt via een Brownfieldconvenant steun van de Vlaamse Regering om het onderbenutte terrein om te vormen tot een energiezuinig bedrijvenpark.

Zo worden de daken van de kmo-units met zonnepanelen bekleed en komen er twee publiek toegankelijke laadpalen voor elektrische wagens. Daarnaast krijgt de site zoveel mogelijk groen: rondom het terrein komt er een nieuwe groenbuffer, er zal een groenzone zijn met picknickplein en er wordt een bos van ongeveer 6.000 m² aangeplant. Ook wordt er ingespeeld op de toegenomen droogtes van de laatste jaren. Dankzij regenwaterputten en infiltratiegrachten wordt het regenwater optimaal benut en kan het op verschillende plaatsen rustig in de bodem dringen.

Structuren en materialen hergebruikt

"Bij de opmaak van het masterplan is zorgvuldig bekeken welke onderdelen van het gebouw te behouden waren en welke economisch en ecologisch niet rendabel waren om te recupereren. Zoveel mogelijk bestaande structuren en materialen worden daarbij hergebruikt", aldus de projectontwikkelaar. De achterste loodsen worden gerenoveerd en opgesplitst in drie grotere loodsen met oppervlaktes van ongeveer 3.500 m². Van de overige, oudere loodsen blijft enkel de structuur bewaard, die de basis vormt voor 29 kmo-units. Alle afgebroken materiaal wordt zoveel mogelijk gerecycleerd. Zo wordt het puin vermalen en hergebruikt in de funderingen van de nieuwbouwloodsen.

Midden mei 2023 nemen de eerste bedrijven hun intrek in de eerste tien kmo-units. In een tweede fase, vanaf januari 2023, starten de werken om de bestaande gebouwen te verbouwen tot 29 kmo-units.

Bron: Bereal

Deel dit artikel:

Onze partners