Panelgesprek: overbruggen van drempels binnen (her)bestemming van kerken

Op donderdag 8 oktober stelt RE-ST, naar aanleiding van de Dag van de Architectuur, de resultaten van zijn onderzoek voor naar de herbestemming van de schoolkapel van het Klein Seminarie in Hoogstraten. Een week lang ruimde de kerkbanken baan voor nieuwe schoolse activiteiten. Door het zich toe-eigenen van de architectuur,  beleefde en creëerde de school de architectuur van de schoolkapel weer nadat deze lange tijd in onbruik was geraakt. Na de getuigenis van RE-ST hierover volgt een panelgesprek over het overbruggen van drempels binnen de (her)bestemming van kerken.

Schoolkapel in onbruik

Het Klein Seminarie in Hoogstraten maakte bijna geen gebruik meer van zijn schoolkapel. Daarom onderzocht RE-ST de mogelijke herbestemmingen ervan op een creatieve manier. Een week lang ruimde de kerkbanken zo baan voor nieuwe schoolse activiteiten als yogasessies, spelactiviteiten, een ligconcert, een circus enzovoort. Hierdoor ondervond de school de architectuur terug aan levende lijve door zich de schoolkapel terug toe te eigenen.

 

Panelgesprek

Op donderdag 8 oktober zal RE-ST toelichting geven bij en verslag uitbrengen van dit ontwerpend onderzoek. Aansluitend hierop volgt een panelgesprek waar men op zoek gaat naar oplossingen voor het overbruggen van drempels binnen de (her)bestemming van kerken. Hierbij komen verschillende sprekers aan het woord, waaronder dr. Roel De Ridder, Jasper Van Deurzen en Tine Rombouts. Edith Wouters, artistiek coördinator van AR-TUR modereert de avond.

 

Praktisch

Het panelgesprek start op donderdag 8 oktober 2015 om 20u00 en vindt plaats in de Eeuwfeestkapel van het Klein Seminarie. Na het gesprek is er tijd voorzien voor een reflectiemoment van het publiek. Inschrijven is verplicht en kan via info@re-st.be. Het programma voor de avond luidt als volgt:

20.00: Inleiding door Manu Van Oevelen (directeur Klein Seminarie).

20.10: Presentatie over het ontwerpend onderzoek door RE-ST.

20.30: Panelgesprek met:

  • Moderator: Edith Wouters (AR-TUR)
  • Manu Van Oevelen (directeur Klein Seminarie)
  • Dimitri Minten (architect bij RE-ST)
  • Dr. Roel De Ridder (KuLeuven, UHasselt)
  • Tinne Rombouts (burgemeester van Hoogstraten)
  • Jasper Van Deurzen (procesmanager herbestemming religieus erfgoed)

Reflectiemoment voor het publiek.

21.30: Afsluitende drink.

Onze partners