Pannendaken: meer dan alleen maar sier?

Bij de oplevering van dakwerken wordt het uitzicht van een pannendak vaak in vraag gesteld. Aangezien de referentiedocumenten hiervoor slechts weinig eisen bevatten, blijft de controle van het uitzicht van de dakbedekking vaak zeer subjectief. Ontdek meer in dit WTCB-artikel

Hoewel de verschillende normen met betrekking tot dakelementen (bv. pannen en leien) wel een aantal toleranties vastleggen voor het uitzicht ervan, bevatten ze slechts weinig informatie over de controle van dit uitzicht in situ. We willen er bovendien op wijzen dat de esthetische beoordeling van een bouwelement niet in om het even welke omstandigheden uitgevoerd mag worden. Zo moet het uitzicht van een hellend dak volgens ons in normale omstandigheden geëvalueerd worden, dat wil zeggen vanop de grond, op een minimale afstand van 5 m en bij diffuus licht.


Beoordeling van het algemene uitzicht van het dak

De praktijk leert ons dat het algemene uitzicht van een dak in sterke mate beïnvloed wordt door de peilafwijkingen op de ondergrond (daktimmerwerk) en door de doorbuiging van de houten elementen. Om de beoordeling van het algemene uitzicht van een dak deels te objectiveren, definieert de TV 240 op basis van enkele normatieve documenten een aantal toleranties (zie ook de WTCB-Dossiers 2015/2.27). Hierbij moet er opgemerkt worden dat de dimensionale schommelingen van de ondergrond meer in het oog zullen springen naarmate de dakpannen vlak en glanzend zijn.

Lees verder op de website van het WTCB

Bron: WTCB

Deel dit artikel:

Onze partners