PCP Architects kiest voor Nederlandse constructiewijze voor Woonhof in Beringen

Het Woonhof in Beringen van PCP Architects is een project met een oppervlakte van maar liefst 18075 m². Op deze oppervlakte worden 60 wooneenheden voorzien inclusief 3000 m² handelsruimte.  De eerste voorontwerpen dateren van 2007. Gezien de grootte en omvang van het geheel, werd het vormgegeven in overleg met alle belanghebbende, adviserende en vergunningverlenende instanties. De bouw van het Woonhof verloopt in fases. De oplevering van de eerste bouwfase is voorzien voor oktober 2015. Fase 2 zal afgewerkt worden tegen eind 2016.

Concept

In de keuze van de bouwvormen zochten de architecten naar aansluiting met de bestaande, omgevende bebouwing. De bouwblokken hebben maximaal 2 bouwlagen en een dakvolume. De bouwbreedte van de blokken wordt voldoende beperkt door de volumes te versnijden. In het straatbeeld kan je 7 bouwblokken onderscheiden met een maximale breedte van 34,45m. Alle wooneenheden hebben een minimale netto-oppervlakte van 80m², een terras op het zuiden/zuid-westen en een overdekte autostaanplaats.


Troeven

De projectzone bevindt zich in een ligging met uitzonderlijke kwaliteiten. Het project probeert die omgevende kwaliteiten zo veel mogelijk te gebruiken en te versterken. De zone grenst aan open ruimte met een opmerkelijk groen karakter en aan de Koolmijnlaan als belangrijke dynamische handelsas.

Ten zuiden grenst de projectzone aan de groene spoorberm en de beschermde Bomendreef tussen de Sint Theodarduskerk en het kerkhof. Op de groene berm is de aanleg van een fietspad gepland.
 
Ten oosten grenst de zone aan de Koolmijnlaan met zijn grote potentie als handelsas. Wegens de grote oppervlakte van beschermd bouwkundig mijnerfgoed is er echter maar een beperkte oppervlakte van de percelen van Beringen Mijn tegen de Koolmijnlaan beschikbaar voor handel. In deze projectzone wordt er daarom getracht om zoveel mogelijk oppervlakte binnen het juiste ruimtelijke kader voor handel ter beschikking te stellen. De vraag naar handelsruimte is in Beringen Mijn op het ogenblik veel groter dan het aanbod.

Ten westen grenst het projectgebied aan een parkzone. Het driehoekige perceel tegen de Beverlosesteenweg is eigendom van de stad. Dit parkperceel zal zo ingericht worden dat het de woonkwaliteit in het projectgebied ten goede komt.
 
Ten noorden grenst de zone aan de Dennenstraat als woonstraat.  


Materialen en technieken
 
De appartementen zijn allemaal opgebouwd in een houtskeletbouw, met maximale isolatiedikte. De gevelmaterialen bestaan uit metselwerk in combinatie met een houten gevelbekleding.

De architecten maken gebruik van een Nederlandse constructiewijze waarbij leidingen voor elektriciteit, gas, water en riolering al tijdens de ruwbouwwerken ingestort worden. Deels in situ, deels in de productiehallen ter plaatse.


Duurzaam bouwen

De compactheid van de appartementen is een eerste vereiste voor duurzaamheid. Daarnaast werkte men met aanzienlijke isolatiediktes (houtskeletbouw) in functie van energiebehoud. Tenslotte voldoen HVAC en ventilatie ruimschoots aan de hedendaagse vereisten.

 

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners