Perinsul HL-isolatieblok vermijdt koudebruggen in zware constructies

Koudebruggen zijn delen van een gebouw waar er – ten gevolge van een gebrekkige thermische isolatie – warmteoverdracht kan plaatsvinden. Om het ontstaan ervan in metselwerk of funderingen tegen te gaan, ontwikkelde Foamglas de Perinsul HL, een blokje dat de thermische onderbreking bevordert en dat bestand is tegen een erg grote en langdurige belasting.
Koudebruggen zijn delen van een gebouw waar er – ten gevolge van een gebrekkige thermische isolatie – warmteoverdracht kan plaatsvinden. Vooral bouwknopen (overgangen van een geïsoleerde muur met vloerconstructie) zijn daar erg vatbaar voor. Om het ontstaan van koudebruggen in metselwerk of funderingen tegen te gaan, ontwikkelde Foamglas de Perinsul HL, een blokje dat de thermische onderbreking bevordert en dat bestand is tegen een grote en langdurige belasting.


Extreme belasting

De Perinsul HL is een verbeterde versie van het eerder gelanceerde Perinsul S-blokje. De ‘HL’ staat voor High Load, wat meteen ook aangeeft waarom men het juist ontwikkeld heeft. “We werden bij Foamglas immers steeds meer geconfronteerd met de vraag naar een grotere stabiliteit,” vertelt verkoopsdirecteur Frank Vanhove. “Koudebruggen moeten absoluut vermeden worden, zeker met het oog op de huidige evolutie naar lage-energiewoningen. Behalve warmteverlies, hebben ze ook nadelige gevolgen voor ons wooncomfort, onze hygiëne en onze gezondheid. De warmteoverdracht kan aanleiding geven tot vocht- en schimmelproblemen, geurhinder en een ongezond binnenklimaat. Daar komt nog eens bij dat het haast onmogelijk is om koudebruggen achteraf te gaan wegwerken. Met de Perinsul S konden we tot nu toe de meeste problemen uit de wereld helpen, maar voor de zwaarste constructies bleek hij net iets te licht te wegen. Daarom zijn we samen met onder andere professor Martens (Technische Universiteit Eindhoven) op zoek gegaan naar een samenstelling die beter bestand is tegen extreem hoge belastingen.”

 

Cellulair glas

De Perinsul-blokken bestaan volledig uit cellulair glas. Dit is gerecycleerd glas dat – aangevuld met enkele mineralen – eerst gesmolten, afgekoeld en vermalen wordt, om dan nadien opgeschuimd te worden in een hete oven. De hoge temperatuur brengt een scheikundige reactie op gang die kooldioxide doet ontstaan. Deze creëert op haar beurt miljoenen hermetisch afgesloten glascelletjes. Het zijn die glascelletjes die er volgens Foamglas voor zorgen dat hun isolatiematerialen een grotere draagkracht hebben dan andere varianten. De homogeniteit van de Perinsul HL-blok maakt dat hij z’n thermische isolatiekwaliteiten bovendien ook op plaatsen met een erg zware belasting zou behouden.    

Uitvoerig getest

Foamglas voerde samen met de leerstoel Steenconstructies van de Technische Universiteit Eindhoven heel wat proeven uit om zicht te krijgen op het gedrag van z’n nieuwe isolatieblokje. Drukproeven op muurtjes (uit kalkzandsteen, volle baksteen en geperforeerde baksteen) met koudebrugonderbreking wezen uit dat de Persinsul HL-blok eenzelfde kruipfactor heeft als baksteen en kalkzandsteen (minder dan 1,5 om precies te zijn). Ook op het vlak van draagvermogen en excentrische belasting is er geen verschil met de metselstenen. De HL-blok heeft vijftig procent meer druksterkte dan de traditionele S-blok.
De Perinsul HL-blok moet de isolatie dus zelfs in de zwaarste constructies op peil kunnen houden. Foamglas speelt op die manier uitstekend in op de behoeften van menig bouwheer. Momenteel richt het bedrijf zich vooral op massieve toepassingen, maar ook in de staal- en de houtskeletbouw wil het met de Perinsul HL snel voet aan grond krijgen.

Deel dit artikel:
Onze partners