Plusoffice zet Landen op 4 kaarten

Het jonge architectenbureau plusoffice kwam als winnaar van de Open Oproep voor het opmaken van het masterplan voor Landen uit de bus. Zij gaven het Marktplein en de stationsomgeving een nieuw gezicht en tegelijkertijd vloeiden ‘beeldkwaliteitsplannen’ voor de omliggende dorpjes en het landschap uit hun pen. Bovendien vierde Landen dit jaar haar 800ste verjaardag, hét moment om vast te leggen wat de volgende 800 jaar moet gebeuren.

Het jonge architectenbureau plusoffice kwam als winnaar van de Open Oproep voor het opmaken van het masterplan voor Landen uit de bus. Zij gaven het Marktplein en de stationsomgeving een nieuw gezicht en tegelijkertijd vloeiden ‘beeldkwaliteitsplannen’ voor de omliggende dorpjes en het landschap uit hun pen. Bovendien vierde Landen dit jaar haar 800ste verjaardag, hét moment om vast te leggen wat de volgende 800 jaar moet gebeuren.

Het station van Landen vormt een belangrijk verbindingsknooppunt in het Belgisch spoorverkeer. Daarnaast kent Landen de laatste jaren een sterke groei. Verschillende wooninbreidingsgebieden en woonuitbreidingsgebieden in de nabijheid van het centrum werden reeds aangesneden. Deze groei deed de vraag om een ruimtelijk concept, een tijdloze en duurzame visie met oog voor de huidige functies en de nood aan toekomstige geïntegreerde functies in het centrum, groeien. Hierbij diende de nodige aandacht naar de herinrichting van het stadscentrum en de stationsomgeving te gaan. De stad wenste niet alleen een modern beeld van het stadscentrum en haar open ruimten maar ook een eigen identiteit en karakter voor elk dorp binnen de 13 andere deelgemeenten.  
Het ontwerp LANDenSTAD van plusoffice vertrekt van de overtuiging dat Landen zowel als stad én als landelijk gebied een bijzondere regionale rol te spelen heeft. Dit vertrekt van drie ruimtelijke beelden die het grondgebied van de gemeente structureren: de landbouwplateau's, de bewoonde valleien en Landen Stad. Met deze drie registers tracht het bureau een antwoord te bieden op de beeld- en identiteitsvraag van het 800 jaar oude Landen. Eenvoudig is dit niet, de beeldvorming manifesteert zich immers op vele vlakken: ruimtelijk, sociaal, cultureel, economisch... Plusoffce zet Landen met hun masterplan op de kaart. Vier kaarten om precies te zijn: ‘De Hofmeier achterna’, ‘Lekkere streken’, ‘Kapellekensbanen’ en ‘Natte voeten’.De beeldkwaliteit van de dorpen wordt opgebouwd vanuit drie strategieën: een bijzondere aandacht voor publieke ruimte rond betekenis volle structuren zoals vierkantshoeves, brugjes en buurtcentra; een aankondiging van de woonvalleien door uitgekiende aanplanting van bomen en een sterkere verwevenheid met de verbindende groenstructuren.
De stad zelf wordt gestructureerd door een aantal bijzondere grote fragmenten zoals de doortocht van de stationsstraat of het spoorweglichaam. Naast het heraanleggen van de doortocht en de daarmee verbonden publieke ruimte zoals het Marktplein, zet plusoffice ook in op een vernieuwde stadsparkstructuur, de doorwaadbaarheid van de woonwijken en een volwaardig toekomstplan voor de zuidelijke stationsomgeving.


 

Deel dit artikel:
Onze partners