Plusofficearchitects en DELVA Landscape Architects mogen Leiemeersen Kuurne inrichten

Plusofficearchitects en DELVA Landscape Architects hebben de wedstrijd gewonnen die Kuurne uitschreef voor de inrichting van de Leiemeersen. Hun inrichtingsplan Vlaspark werd geselecteerd en combineert de open ruimte met recreatie en vlaserfgoed.

Het concept wil Kuurne opnieuw verbinden met het water. Momenteel is het niet zichtbaar, maar door de zichten opnieuw open te maken kan Kuurne opnieuw aan de Leie liggen. Natuurontwikkeling en agrarische activiteiten aan één kant, maar ook recreatie en erfgoed aan de andere kant vormen de kernwaarden van het plan.


Landschapsplan

Kuurne moet weer verbonden worden met zijn waardevolle open ruimte. Een aantrekkelijke dorpsrand moet daarbij helpen. Landschappelijke structuren vormen de basis voor het landschapsplan. Dit plan hoopt een fysieke relatie te leggen tussen het dorp en zijn landschap. Dat gebeurt door middel van strategisch gelegen toegangen. De gemeente kocht ondertussen al enkele gronden aan voor dit doel.

Momenteel zijn er vier bestaande clusters in het 35ha-grote gebied. Drie vonden hun ontstaan tijdens de vlasnijverheid. Zij hebben nog steeds een ruimtelijke relatie met het open veld. Een vierde cluster concentreert zich rond een historische hoeve. Voor elke cluster wordt er een visie uitgewerkt op drie schaalniveaus.


Inrichting

Door te werken met drie schaalniveaus kijken de architecten naar verschillende aspecten. De ligging van elke cluster, ten opzichte van de anderen en de omliggende ruimte, en de mogelijke nabijheid van andere functies en routes, bepalen de rol die de cluster kan spelen.

De interne structuur van de clusters en de manier waarop de gebouwen samengevoegd zijn, beïnvloeden de uiteindelijke eindbestemming van het gebied. Bij een mogelijke herbestemming, afbraak of nieuwbouw zal het oude DNA van het gebouw nog steeds meespelen. Een derde en laatste schaalniveau houdt rekening met de bestaande volumes van elke cluster.


Natuur

Het concept stelt de natuur voorop. De beekvallei en zijn monding, de Leie en de open velden vormen een prachtig stukje natuur ten zuiden van Kuurne. Door een slimme en grondige aanpak kan het gebied omgetoverd worden tot een functionerend landschapspark. Een gebied waar water gezuiverd wordt en waar spontane evenementen en recreatie mogelijk zijn.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage