POLO, archipelago en VK renoveren Erasmushogeschool Campus Jette

De Brussels Health Campus in Jette, een vruchtbare interactie tussen UZ Brussel, VUB  en Erasmushogeschool Brussel, behoort tot de medische wereldtop. De Erasmushogeschool (EhB) wenst haar bestaande infrastructuur in de zuidelijke punt van de site uit te bouwen tot innovatieve onderwijscampus. Een doorgedreven renovatie dringt zich op. Het team POLO - archipelago - VK Architects & Engineers won de ontwerpopdracht. Hun visie op de onderwijscampus van de toekomst werd gekozen op basis van de re-integratie van het gebouw in de omgeving, de heldere leesbaarheid en circulatie, de aandacht voor de gebruiker en de duurzame renovatiestrategie. De komende maanden wordt het voorontwerp verder uitgewerkt in samenspraak met studenten, docenten en werknemers.

Re-integratie van het gebouw in de omgeving

Het gebouw zelf dateert van begin jaren tachtig. Verschillende gebouwdelen kregen door de jaren een update. Deze versnipperde ingrepen hebben een negatief effect op de leesbaarheid en herkenbaarheid van de campus. De indeling van het gebouw strookt niet meer met de hedendaagse opvattingen en onderwijsfilosofie, die inspelen op meer flexibiliteit, openheid en multi-inzetbaarheid. Het complex oogt introvert wat in contrast staat tot de open leercultuur waarnaar gestreefd wordt binnen de hogeschool.

Vandaag biedt de campus van de Erasmushogeschool Brussel weinig kwalitatieve buitenruimtes aan waardoor de relatie met haar omgeving gering blijft. De huidige omgevingsaanleg is verhard en gefocust op automobiliteit. De verbinding met de omringende bossen is beperkt. Het toekomen is moeilijk leesbaar en fietsinfrastructuur is minimaal.

“De ligging van het campusgebouw vormt een van de vertrekpunten van het voorontwerp. De zuidelijke inplanting op de Brussels Health Campus is een troef. Van hieruit heb je unieke zichten op Brussel en omgeving. Het gebouw grenst aan de rand van de bossen. Het ontwerp zet maximaal in op belevingswaarde, zowel binnen als buiten", aldus Clara Van Geel – projectarchitect archipelago.

De renovatie start van een heldere ruimtelijke organisatie. Het gebouw krijgt hierbij twee duidelijk verschillende flanken. De noordzijde sluit aan bij de Brussels Health Campus en zal voornamelijk verhard zijn. De zuidzijde sluit aan bij de omringende bossen en zal als groenzone worden voorzien. Op basis van deze organisatie wordt de mobiliteit rond de campus herdacht zodat gevaarlijke kruisingen tussen automobilisten en fietsers/voetgangers worden vermeden.
 

Heldere leesbaarheid en circulatie

Een nieuwe rondgang 'the loop' structureert de interne circulatie. De toegevoegde circulatiebrug ontsluit en geeft leesbaarheid op alle verdiepingen. ‘The loop’ wordt geanimeerd door ontmoetingsplaatsen zoals een studentenrestaurant, een auditorium, een bibliotheek en een co-working zone. Deze ruimtes worden verspreid over het campusgebouw om onderlinge kruisbestuiving tussen studenten, docenten en werknemers aan te moedigen. Ze staan ook maximaal in contact met aangrenzende buitenruimtes die in het nieuwe ontwerpvoorstel elk over hun eigen gebruik en sfeer beschikken.

 

Ontwerp waar de gebruiker centraal staat

De gebruikers van het gebouw kunnen op diverse en dynamische manieren samenwerken, van formeel tot informeel, van groepswerken tot online vergaderen. In het ontwerp worden een veelheid aan ‘plekken’ aangeboden. Dit maakt flexibel werken mogelijk, wat resulteert in een uiterst efficiënt ruimtegebruik. 

“Erasmushogeschool Brussel stelt haar campussen open als werkplek voor studenten, alumni, werkveld en de Brusselse omgeving. Zorgvuldig gekozen architecturale interventies ondersteunen nieuwe werk- en leervormen en creëren een open leercultuur. De onderwijscampus van de toekomst nodigt uit onderwijs te volgen, onderzoek te doen, te werken én elkaar te ontmoeten", aldus Jan Verbeeck – diensthoofd Patrimonium Erasmushogeschool Brussel.

De perspectieven van de eindgebruikers staan centraal in het architecturale ontwerpproces. Het gebruik van het gebouw en zijn omgeving worden verkend door middel van gewoonten en handelingen van potentiële gebruikers. Met behulp van persona's, scenario's en gebruikersreizen worden de sterktes en zwaktes van het ontwerp duidelijk en waar nodig bijgestuurd. Deze methodiek van scenario based design helpt de architecten om inclusief te ontwerpen en resulteert in een gebruiksvriendelijk en flexibel project met nadruk op diversiteit en toegankelijkheid.

 

Duurzame renovatiestrategie

Het ontwerpteam trekt de kaart van duurzaamheid en circulariteit – zowel met materiaalkeuze als energiestromen. Zo bestaat de gevelafwerking uit geprofileerde staalplaten en een betonnen plint. Er wordt bewust gekozen voor een demonteerbare, onderhoudsvriendelijke gevel met een lage milieu impact.

“Door maximale vrijheid na te streven met minimale interventie, geven onze stabiliteitsingenieurs waarde aan het circulair bestaansrecht van de huidige structuur. Dit door met beperkte, maar gerichte ingrepen de architecten de vrijheid te geven om een open, toegankelijk en divers programma te ontwikkelen op de campus", aldus Bram Derudder, projectmanager stabiliteit VK Architects & Engineers. 

Zorgvuldig gekozen ingrepen geven het gebouw de technische en akoestische upgrade die het naar hedendaagse norm verdient. Op basis van performance based design wordt behouden wat goed is en geoptimaliseerd waar nodig zodat deze campus een plek wordt waar studenten, docenten en werknemers graag tijd doorbrengen.

Bron: POLO Architects

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage