POLO Architects geeft Sint-Michiels nieuwe sport- en cultuurtempel

In Sint-Michiels wil de stad Brugge een nieuw gemeenschapscentrum optrekken waar ruimte is voor sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. POLO Architects werkte samen met Buro Groen het ontwerp uit voor deze nieuwe sport- en cultuurtempel. Het uitnodigende gebouw moet een levendige ontmoetingsplek worden voor bezoekers, studenten en buurtbewoners.

Concreet is er in Sint-Michiels, deelgemeente van Brugge, behoefte aan een sporthal, sportvelden, een nieuwe bibliotheek en een polyvalente zaal met cafetaria en bijhorende parking. De bibliotheek moet een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn en bijdragen tot sociale inbedding van de buurt. Verder is het de ambitie van de stad Brugge om nieuwe krachtbalvelden aan te leggen voor de Krachtbalclub Sint-Michiels. Ook de aanpalende hogeschool VIVES zal gebruik kunnen maken van de nieuwe sportinfrastructuur.


Verweven van sport en cultuur

Het nieuwe gemeenschapscentrum Xaverianen brengt sport en cultuur samen. Dit was voor POLO Architects de basis van het ontwerp. “Sport- en cultuurcentra zijn dikwijls eerder introverte gebouwen waarin de activiteiten afgeschermd worden van de omgeving”, klinkt het bij de architecten. “Wij ambiëren daarentegen een transparante, functionele sport- en cultuurtempel, een open en uitnodigend gebouw waar de levendigheid zowel binnen als buiten voelbaar en zichtbaar is”

De inkomfoyer als sociale ontmoetingsruimte zal het ankerpunt zijn van de verschillende functies. De uiteenlopende programmaonderdelen worden zichtbaar verbonden. Zo vinden ontmoetingen plaats tussen sporters en andere bezoekers, tussen studenten en buurtbewoners, tussen jong en oud.


Groen karakter versterkt

Het vestibuleplein fungeert als ontvangstruimte en plek van afspraak. Het plein versterkt de relatie tussen de VIVES hogeschoolcampus en het nieuwe gemeenschapscentrum. Wandel- en fietspaden passeren langs en over het vestibuleplein. Het buurtcentrum krijgt een uitnodigende inkom, onmiddellijk zichtbaar vanaf de Xaverianenstraat.

Het groene karakter van de site wordt bestendigd en versterkt. Een nieuwe groene buffer zorgt voor visuele en akoestische privacy voor de omliggende woningen. Stapeling van programmaonderdelen in een compact bouwvolume zorgt ervoor dat de open ruimte rondom het gebouw gevrijwaard blijft als een publieke groene ruimte toegankelijk voor de buurt.

“Voor het bouwen een gemeenschapscentrum vonden we het belangrijk dat het gebouw een vriendelijk en uitnodigend imago heeft”, zeggen de architecten. “Daarom hebben we gekozen de gevel in hout te bekleden. De groene omgeving van het ontwerp maakt de keuze voor natuurlijke materialen vanzelfsprekend.”

Voor het ontwerp zijn de BEN-principes maximaal toegepast, met een maximale K-waarde van 30. Er wordt een minimale productie van 10kWh/m² hernieuwbare energie voorzien.


Rationele structuur

De volumetrie van het ontwerp volgt uit de rationeel opgebouwde structuur. Het opgegeven programma bestaat uit een variatie van functies, voornamelijk sport, cultuur, bibliotheek en cafetaria.

De bibliotheek en cafetaria hebben een relatief kleine footprint en vormen samen de voorste balk van het ontwerp. De sportzaal en de cultuurzaal met hun nevenfuncties hebben een grote footprint met als gemeenschappelijk kenmerk dat deze een grote vrije overspanning vereisen. Deze vormen de tweede en grootste balk van het ontwerp. De twee volumes staan los van elkaar en worden verbonden met een brede gemeenschappelijke gang.

Deze drie elementen (voorste balk, gemeenschappelijke gang en grotere achterste balk) vormen samen de volumetrie van het ontwerp. Deze is duidelijk leesbaar van buitenaf. De achterste balk heeft een zadeldak en verschilt hierin met het voorste volume. Het zadeldak geeft een indicatie naar de omgeving dat grote overspanningen binnenin aanwezig zijn.

Het nieuwe gemeenschapscentrum Xaverianen zal een feit zijn tegen de zomer van 2019.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners