Prijs Publieke Ruimte (3): London-Amsterdamstraat in Antwerpen

Architectura.be belicht in een reeks alle projecten die genomineerd zijn voor de Prijs Publieke Ruimte 2011. Eerder werd er al aandacht besteed aan het Pierkespark in Gent en de reorganisatie van de begraafplaats in Lommel. Deze week bespreken we de heraanleg van de London-Amsterdamstraat in Antwerpen.
De Prijs Publieke Ruimte 2011 is een prijs die architecten, aannemers en bouwheren in de schijnwerpers wil plaatsen voor hun bijdrage aan een publiek project. De prijs zal op 23 maart door Joke Schauvliege uitgereikt worden. Voor die uitreiking wil Architectura.be alle genomineerde projecten kort toelichten. Eerder werd er al aandacht besteed aan het Pierkespark in Gent en de reorganisatie van de begraafplaats in Lommel. Deze week bespreken we de heraanleg van de London-Amsterdamstraat in Antwerpen.

De heraanleg van de London-Amsterdamstraat past in het masterplan voor de vernieuwing van 't Eilandje. Filip Smits en Bonnie van der Burgh van AG Stadsplanning Antwerpen zijn de architecten van dit project.


Een bovenaanzicht van 't Eilandje met de London-Amsterdamstraat


Verkeer

Een heraanleg was nodig. Voorlopig is de London-Amsterdamstraat namelijk een drukke verkeersas. Na de werken zou het een aangename wandelboulevard moeten worden, onder andere via de aanleg van brede voet - en fietspaden en het planten van groenvoorzieningen. Men houdt natuurlijk niet alleen rekening met de zwakke weggebruiker. In het midden van de weg komt er een tramlijn die van en naar de binnenstad rijdt. Voor het autoverkeer zou er dan weer een vlottere doorgang komen. Het uiteindelijke doel is een aangename verblijfsruimte creëren die voor alle weggebruikers vlot toegankelijk is. Bovendien zorgt een betere doorstroming van het verkeer ervoor dat de London-Amsterdamstraat een verbindingspunt wordt tussen de verschillende deelwijken van 't Eilandje (de Montevideowijk, de Cardixwijk en de Oude Dokken). Het zal bijvoorbeeld makkelijker worden om de straat over te steken. En door het verbeteren van de verblijfskwaliteit zouden winkels en horecazaken er zich sneller vestigen. Voor de architecten was de organisatie van het verkeer één van de grootste uitdagingen van dit project.


Zo ziet de Londonstraat er vandaag uitMen wil van de drukke London-Amsterdamstraat een aangename wandelboulevard maken


Verschillende partijen, verschillende wensen

Het was ook geen sinecure om alle betrokken partijen - en dat zijn er veel (stad Antwerpen, BAM, de Lijn, de subsidiërende overheden enzovoorts) - op één lijn te krijgen. Toch zijn de architecten erin geslaagd om de wensen en randvoorwaarden van alle partijen te vervullen. Volgens hen is dit dan ook één van de redenen waarom ze een nominatie voor de Prijs Publieke Ruimte verdienen.


Het plan van de bestaande toestandHet plan van de heraanleg


't Eilandje: authentiek maritiem en duurzaam

Eén van die wensen was waarschijnlijk dat 't authentiek maritiem karakter van 't Eilandje bewaard moest blijven. Voor de bestrating zal men vooral natuursteen gebruiken. En waar het mogelijk is, worden bestaande kasseien en boordstenen hergebruikt. Dat laatste is voor de architecten een bewijs dat het behoud van authenticiteit op 't Eilandje hand in hand gaat met technieken van duurzaam bouwen. Men besteed ook veel aandacht aan de waterhuishouding. De trambedding wordt uitgevoerd in kasseien met waterdoorlatende voegen en een gescheiden stelsel leidt het regenwater naar de dokken.
Via groenvoorzieningen, een gescheiden waterstelsel en het hergebruiken van bestaande materialen wil men van de London-Amsterdamstraat een authentieke, duurzame verblij
Deel dit artikel:

Onze partners