Prijs Publieke Ruimte (4): Renovatie Geelhandplaats Antwerpen

Architectura.be belicht in een reeks alle projecten die genomineerd werden voor de Prijs Publieke Ruimte 2011. Die prijs werd op 23 maart uitgereikt aan de herinrichting van het dierenpark in domein Huizingen. Eerder werd er al aandacht besteed aan het Pierkespark in Gent, de reorganisatie van de begraafplaats in Lommel en de London-Amsterdamstraat in Antwerpen. Deze week bespreken we opnieuw een Antwerps project, namelijk de Geelhandplaats.

De Prijs Publieke Ruimte 2011 is een prijs die architecten, aannemers en bouwheren in de schijnwerpers wil plaatsen voor hun bijdrage aan een publiek project. De prijs is op 23 maart uitgereikt door Joke Schauvliege. Winnaar van de wedstrijd was de herinrichting van het dierenpark in het domein Huizingen. Architectura.be wil alle genomineerde projecten kort toelichten. Eerder werd er al aandacht besteed aan het Pierkespark in Gent, reorganisatie van de begraafplaats in Lommel en de London-Amsterdamstraat in Antwerpen. Deze week is de renovatie van de Geelhandplaats in Antwerpen aan de beurt.


De Geelhandplaats wordt bewoond door mensen van verschillende nationaliteiten en culturen

Geelhandplaats in Antwerpen is een sociaal wooncomplex waar een smeltkroes van culturen samenleeft. Het oorspronkelijke complex werd ontworpen door architect Alfons Francken en was dringend aan renovatie toe. Daarom gaf de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Omgeving cvba de opdracht om de Geelhandplaats in een nieuw kleedje te steken. De huidige bewoners werden intussen ondergebracht in andere sociale woningen.

Stokpaardje van de renovatie is de rubberen speelvloer


Stokpaardje van het renovatieproject is de herinrichting van de centrale binnenplaats. Allereerst is het de bedoeling dat die binnenplaats heel bereikbaar werd voor de inwoners, brandweer-, verhuis- en vuilniswagens. Maar wat vooral opvalt op het binnenplein is de veelkleurige, rubberen speelvloer. Het rubberen speeltapijt is afgebakend met een betonnen zitrand. Het tapijt zelf kantelt, waardoor de voorkant van het speelveld een halve meter lager ligt dan het maaiveld. In dat lagerliggende gedeelte kan men eventueel een zandbak plaatsen. Aan het hogerliggende hoofd van de speelvloer bevindt zich een zitbank, waar ouders en grootouders kunnen toekijken hoe hun kinderen spelen.

De speelvloer ligt gekanteld en is omgeven door een betonnen zitrand


De vele kleren symboliseren het multiculterele karakter van de Geelhandplaats


De vele kleuren symboliseren de vele nationaliteiten die in de Geelhandplaats wonen. Het mooie speeltapijt moet de Geelhandplaats een beter uitzicht en een nieuwe identiteit geven.


Deel dit artikel:
Onze partners