Provinciale Architectuurprijs 2013 voor architect Wim Depuydt uit Gent

Architect Wim Depuydt uit Gent wint de Provinciale Architectuurprijs 2013 met het project ‘verbouwen en herbestemmen van een voormalige school tot woonerf’ op de Dendermondsesteenweg in Gent. Uit de vele inzendingen vond de jury dit project verrassend en het best aansluitend bij het thema 'nieuwe woonvormen. Een bijkomend pluspunt is de renovatie van de schoolgebouwen tot energiezuinige woningen.
Architect Wim Depuydt uit Gent wint de Provinciale Architectuurprijs 2013 met het project ‘verbouwen en herbestemmen van een voormalige school tot woonerf’ op de Dendermondsesteenweg in Gent. Uit de vele inzendingen vond de jury dit project verrassend en het best aansluitend bij het thema 'nieuwe woonvormen. Een bijkomend pluspunt is de renovatie van de schoolgebouwen tot energiezuinige woningen.


Verbouwing en herbestemming van een voormalige school tot woonerf.

Foto: Siska Vandecasteele.



Het verdict van de jury klinkt als volgt: “Verschillende aspecten komen hier tegelijk aan bod: reconversie van vervallen binnenpanden, de stedelijke ligging, het bouwproces, … Cohousing is inherent aanwezig in dit project, waarbij kwalitatief wonen als doelstelling voorop staat. Ook de sociale dimensie van het project is lovenswaardig: negen jonge gezinnen beslisten samen om een leegstaand schoolgebouw aan te kopen en het samen te verbouwen tot een haalbaar en betaalbaar woonproject in de stad. Een bijkomend pluspunt is de renovatie van de schoolgebouwen tot energiezuinige woningen.”

Aan de prijs is een geldbedrag van 5.000 euro verbonden.


Thema: 'nieuwe woonvormen'

Voor deze editie kwamen in Oost-Vlaanderen gerealiseerde projecten in aanmerking die beantwoordden aan het thema 'nieuwe woonvormen'. Met dit thema wil de Provincie een bijdrage leveren aan een samenleving waar kwalitatief én betaalbaar wonen voor iedereen haalbaar blijft.

Zestien projecten werden beoordeeld door een jury bestaande uit de architecten Hilde Heynen, Kiki Verbeeck, Luc Binst, Carl Verdickt en Dirk Mattheeuws als vertegenwoordiger van de Oost-Vlaamse Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

Beoordelingscriteria waren onder meer het innoverend karakter van de voorgestelde woonvorm, de architecturale identiteit als uitdrukking van een nieuwe woontypologie, het duurzaam karakter van het concept, de relatie met en meerwaarde voor de omgeving, de kwaliteit en het belang van de realisatie als voorbeeldfunctie voor toepassing op ruimere schaal.

Deel dit artikel:

Onze partners