Recyclage is dé uitdaging voor de bouwsector volgens Derbigum

Belgische huishoudens produceren jaarlijks een grote hoeveelheid bouw-en sloopafval, goed voor 20% van al het afval. Recyclage hiervan is dé uitdaging voor de bouwsector volgens Derbigum. Het bedrijf heeft ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, getuige daarvan een uniek systeem voor recyclage van productie-, snij- en dakafval en belangrijke investeringen in het recyclageproces.
Belgische huishoudens produceren jaarlijks een grote hoeveelheid bouw-en sloopafval, goed voor 20% van al het afval. En omdat in de toekomst de hoeveelheid afval en het grondstoffenverbruik alleen nog maar zullen toenemen, is recyclage hiervan dé uitdaging voor de bouwsector volgens Derbigum. Het bedrijf heeft ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, getuige daarvan een uniek systeem voor recyclage van productie-, snij- en dakafval en belangrijke investeringen in het recyclageproces.
Te veel afval

De hoeveelheid afval in de bouwsector is enorm en zal in de komende jaren nog verder toenemen. Het goede nieuws is dat het grootste gedeelte hiervan opnieuw kan worden gebruikt, door middel van recyclage. Een langetermijnvisie op dit gebied is noodzakelijk volgens Derbigum en een uitdaging voor de sector. Hierbij is duurzaam materiaalbeheer, technologische innovatie én samenwerking tussen de verschillende partners essentieel, vindt Derbigum.
Pioniersrol


Derbigum stelt dat het op het vlak van recyclage al jaren een pioniersrol speelt met een uniek systeem voor recyclage van snij-en dakafval. Het is de enige Belgische producent die roofingafval rechtstreeks in het productieproces kan integreren en op deze manier het sluiten van de kringloop in de praktijk omzet : het unieke, gepatenteerde systeem behandelt en herwerkt oude bitumineuze dakdichtingsmaterialen tot nieuwe grondstof, die dan opnieuw gebruikt kan worden voor de productie van milieuvriendelijke dakbedekking. Vandaag is al meer dan een kwart van de grondstoffen gerecycleerd bitumen, goed voor bijna 4.000 ton per jaar. De ambitie reikt echter verder en voor 2020 is ‘zero impact’ als doelstelling gezet.
Partner voor de sector

Om zijn groene imago kracht bij te zetten én de instroom herbruikbaar materiaal te vergroten, werpt Derbigum zich op als partner van de sloopsector van gebouwen en afvalinzamelaars. Het bedrijf heeft daarom twee recyclagesystemen uitgewerkt, één voor snijafval en één voor dakafval. Recycling Operational Manager Koen Sneiders legt uit: “Derbigum doet belangrijke investeringen in de optimalisering van het recyclageproces en is voortdurend bezig met technologische innovatie voor het herbruiken van oud dakafval en snijafval in de productie. Hierbij is samenwerking met en engagement van de sector essentieel.” Deze intensieve samenwerking werpt zijn vruchten af : vorig jaar werd op die manier 3.500 ton gebruikt dakbitumen ingezet.


Snijafval gratis deponeren

Voor het verzamelen van snijafval stelt Derbigum speciale “Derbigum-Recycling” big bags ter beschikking. Dakdekkers kunnen hun bitumineus snijafval ongeacht het merk gratis deponeren bij bouwhandelaren en dakspecialisten in de buurt. Een primeur in België en de omringende landen. Momenteel zijn er 150 inzamelpunten in België. Het inzameltraject voor het snijafval via de distributiesector mag een succes genoemd worden: dankzij het engagement van zowel de deelnemende bouwmaterialenhandelaren als dat van de dakdekkers wordt jaarlijks in Vlaanderen en Wallonië alleen al meer dan 350 ton kwalitatief hoogwaardig snijafval ingezameld.
Milieuzorg

Het milieubeleid van Derbigum, zowel wat de productie van de materialen betreft als het werfafval, werd beloond met de toekenning van het ISO 14001-certificaat en de EMAS-norm. In 2008 kreeg Derbigum als enige Europese kmo van de Europese Commissie een EMAS Award toegekend, uitgereikt aan bedrijven en openbare diensten die zich inzetten voor milieubehoud. Concreet kreeg Derbigum de onderscheiding voor zijn lage energieverbruik en zijn engagement om de uitstoot van CO2 te beperken. Derbigum verminderde zijn CO2-uitstoot de afgelopen vijf jaren met 30%. Daarnaast daalde ook het energieverbruik per vierkante meter: 30% minder elektriciteit en 25% minder gasverbruik over een periode van zes jaar. Overigens is alle energie die gebruikt wordt voor de productie groene energie.

Bron: Derbigum
Deel dit artikel:
Onze partners