RubberWall: rubberstrips voor akoestische scheiding tussen dragende muur en vloer

Een volledige akoestische scheiding is de beste manier om de overdracht van contactgeluid te vermijden. In de praktijk is dit echter niet altijd eenvoudig uit te voeren. Daarom ontwikkelde RubberGreen, specialist in producten op basis van gerecycleerd rubber, de oplossing RubberWall: een elastische rubberstrip die in de aansluitingen tussen muur en vloer kan ingewerkt worden.
Een volledige akoestische scheiding is de beste manier om de overdracht van contactgeluid te vermijden. In de praktijk is dit echter niet altijd eenvoudig uit te voeren. Daarom ontwikkelde RubberGreen, specialist in producten op basis van gerecycleerd rubber, de oplossing RubberWall: een elastische rubberstrip die in de aansluitingen tussen muur en vloer kan ingewerkt worden.

Rubber voor trillingsdemping

RubberGreen maakt een hele waaier aan producten, gebaseerd op gerecycleerd rubber. Dit resulteert is een zeer stevig en elastisch materiaal, dat verwerkt kan worden in banen, platen of vormdelen en geschikt is voor alle toepassingen waarbij geluid- en trildemping, flexibiliteit en mechanische belastbaarheid vereist zijn.

 RubberWall is de meest recente innovatie van het bedrijf.

Akoestische scheiding


De Rubberwall strips worden aangebracht onder en eventueel boven de dragende muren om deze los te maken van de vloerplaten en het plafond. Op die manier voorkomen ze dat trillingen tussen de verschillende gebouwdelen worden doorgegeven, wat de overdracht van geluid significant kan verminderen – tussen verdiepingen, aanpalende ruimtes, of zelfs binnen en buiten.Voor de aanvang van het metselwerk worden de RubberWall strips zonder mortelbed op de vloerplaat gelegd. Ook tussen de strips onderling wordt geen voeg voorzien. Bovenop deze ononderbroken rubberlaag van 1 cm dikte komen vervolgens de mortel en het metselwerk. Hierbij is het belangrijk dat de mortel nergens contact maakt met de vloer, aangezien dit alsnog akoestische bruggen kan veroorzaken. Daarom zijn de rubberstrips steeds minstens 1cm breder dan de muur.

Wanneer RubberWall ook bovenaan de muur wordt geplaatst, gebeurt dit eveneens zonder mortel. Bij de afwerking wordt het pleisterwerk uiteraard onderbroken ter hoogte van de rubberstrip, waarna de voeg eventueel wordt opgekit met een elastische silicone.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage