Rustige geborgenheid in internaat van HASA-architecten voor kinderen met een beperking

HASA-architecten heeft een internaat voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking ontworpen op de groene campus Kristus Koning in Brecht. “Ons streefdoel was de bewoners een geborgen, rustige omgeving te bieden waar ze zich thuis voelen. Verder wilden we zo weinig mogelijk plek in het bos innemen”, aldus Sarah Flebus, mede-oprichter van HASA-architecten.

Op de campus Kristus Koning bevinden zich meerdere gebouwen waaronder een basis- en middelbare school voor buitengewoon onderwijs. De vraag voor het internaat bestond erin een gebouw te ontwerpen dat een thuis kan bieden aan verschillende leeftijds- en doelgroepen en kan inspelen op een variabele grootte van de leefgroepen.

“De opdrachtgever vroeg ons een plek te creëren waar de bewoners enerzijds meer voeling met de buitenwereld krijgen dan dat op de rest van de site het geval is, anderzijds dienden we een beschermende omgeving te realiseren”, vertelt Sarah Flebus.


Lusvormig ontwerp

De nieuwbouw volgt de bestaande richtingen op het terrein van de omliggende bosdreven en de straat, en schakelt zich zo in de grotere structurerende logica van de campus in. Om in te spelen op de nood aan een flexibele indeling van de leefgroepen ontwierp HASA-architecten een lusvormig gebouw met telkens twee leefgroepen per bouwlaag. Dankzij de lusvorm kan de opdeling van de kamers per leefgroep gewijzigd worden.

Door het lusvormig ontwerp ontstaat er centraal in het gebouw een beschermde buitenruimte, die door de vier leefgroepen gedeeld wordt. De verschillende functies enten zich maximaal op deze centrale patio of op het omliggende bos.

 

Rustige, geborgen omgeving

Door de sterke gradiënt van publieke naar private ruimtes in het gebouw, de gerichtheid op de natuur van de verschillende entiteiten, de aanwezigheid van de centrale, geborgen buitenruimte, komen de bewoners tot rust in het gebouw en kan het personeel in een fijne sfeer de kinderen omkaderen. Dankzij de inplanting, de kleur- en materiaalkeuze gaat het gebouw op in de groene omgeving.
 

Kunstintegratie

De inkom van het gebouw wordt aan straatzijde gemarkeerd door een kunstwerk van 4 op 9 meter in geperforeerd, bronskleurig aluminium, ontworpen door Jeanine Cohen. Het werk bestaat uit verschillende lagen met verschillende kleuren. Zonlicht zorgt voor reflecties van een verborgen kleurvlak, waardoor het via de perforaties en naargelang het uur van de dag meer of minder intense kleurvariaties uitstraalt.


Duurzaam

De verschillende functies werden, rekening houdend met de oriëntatie, ingeplant. Waar nodig werd zonwering op basis van de oriëntatie, via een vaste horizontale luifel, verticale vinnen of mobiele screens voorzien. Via grondbuizen worden de slaapkamers passief gekoeld. Het vuil water wordt gezuiverd in een phytobekken dat onder de parking vooraan het gebouw gelegen is.

 

Bron: HASA-architecten
Deel dit artikel:

Onze partners