Nieuw administratief gebouw voor Imeldaziekenhuis in Bonheiden (HASA)

Vorige maand werd het nieuwe administratief gebouw van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden opgeleverd. In de nieuwbouw van 785m2 werd naast enkele administratieve diensten ook de raadpleging Urologie ondergebracht. Met de realisatie van het gebouw, dat werd ontworpen door HASA-architecten, is meteen ook de eerste fase afgerond van het ‘Masterplan Imeldaziekenhuis 2025’.

De gevels van het nieuwe administratief gebouw zijn ontworpen in witte, gegroefde vezelcement panelen, gecombineerd met bronskleurige details. Door wit te gebruiken benadrukt het ontwerpteam de nieuwe interventie, terwijl de bronskleurige accenten aansluiting zoeken bij de warmere tinten in het metselwerk en buitenschrijnwerk van de bestaande gebouwen. Zo werd alles samengebracht tot één coherent geheel.

 

Masterplan

Het ‘Masterplan Imeldaziekenhuis’ richt zich volledig op de veranderde noden van het ziekenhuis, in het bijzonder de duidelijke verschuiving gaande van klassieke opname naar daghospitalisatie. Het volledige project zou in 2025 gerealiseerd moeten zijn en bestaat uit drie verschillende fasen. Fase drie, de belangrijkste doelstelling van het masterplan, is de uiteindelijke bouw van een volledig nieuw chirurgisch dagziekenhuis. Om dit te kunnen realiseren dient ruimte te worden vrijgemaakt binnen het bestaande ziekenhuis.

Met de recente oplevering van het administratief gebouw, kan nu worden gestart met de tweede fase. Alle geriatrische afdelingen worden in één blok gecentraliseerd en er wordt plaats gemaakt in het ziekenhuis om de huidige containerbouw, waarin het dagziekenhuis huist,  leeg te maken. Daarnaast startte de bouw van een volledig nieuw slaaplabo dat ongeveer 200m²  extra ruimte creëert met 6 patiëntenkamers, 2 consultatieruimtes en een verpleegpost.

 

Dagziekenhuis

Het nieuwe dagziekenhuis zal bestaan uit vier bouwlagen, die een totale oppervlakte van 4500 m² hebben. In de kelder komen alle technische installaties. Op het gelijkvloers worden het onthaal, de behandelkamers en de pijnkliniek voorzien. In deze behandelkamers kunnen kleine niet-chirurgische ingrepen worden uitgevoerd waarvoor de patiënt niet lang in het ziekenhuis moet blijven. Op de eerste verdieping komen vier operatiezalen waar standaardoperaties uitgevoerd kunnen worden. Hier kunnen ook alle pre- en postoperatieve onderzoeken gebeuren. Op de tweede verdieping zal de dienst gastro-enterologie huizen met vier endoscopiezalen en één bronchoscopiezaal. De volledige voorbereiding en ontwaakruimte komen ook op deze verdieping.

Als architect voor het Dagziekenhuis werd voor HASA-architecten en SVR-ARCHITECTS gekozen. In het ontwerp wordt, zoals bij voorgaande verbouwingen, rekening gehouden met duurzame materialen. De inrichting zal rust uitstralen door het gebruik van zachte kleuren en lichte materialen, en zal ook inverbinding staan met de mooie groene omgeving: veel hout, veel licht en verwijzingen naar het bosrijke domein waarop het ziekenhuis gelegen is. Die groene omgeving, waarvoor het ziekenhuis bekend staat, wordt maximaal gevrijwaard. Technische installaties worden uit het zicht gehouden.

 

Inspraak

Voor de plannen van het nieuwe dagziekenhuis werden gemaakt, werden de medische diensten, de medewerkers én patiënten die in het dagziekenhuis werken en komen bevraagd. Op die manier werd een duidelijk beeld geschetst van hoe een aangename en functionele omgeving voor zowel patiënt als medewerker diende te zijn. Het nieuwe dagziekenhuis zo goed mogelijk aanpassen aan de noden van wie er werkt en er als patiënt verblijft was topprioriteit. De directie en de artsen bepaalden op basis hiervan de noden van de nieuwbouw.

 

Budget

Om al deze verbouwingen te financieren investeren het ziekenhuis en de artsen in totaal 30 miljoen euro. Het ziekenhuis ontvangt voor deze werken geen subsidies. De huidige socio-economische situatie zorgt daarenboven voor een extra uitdaging. De prijzen van bouwmateriaal zijn de afgelopen jaren tot wel 30% gestegen waardoor de druk op het budget voelbaar is. Daarnaast vormen de langere leveringstermijnen door materiaalschaarste een risico op vertraging.

“Wat het masterplan betreft zitten we qua timing op schema. De eerste twee fases konden ook binnen het vooropgestelde budget worden gerealiseerd, zonder in te boeten op de kwaliteit of de functionaliteit van de bouw. Hiervoor werd creatief nagedacht over het gebruik van enkele alternatieve materialen en constructiemethodes. Een oefening die ook voor de laatste fase zal moeten gebeuren.” aldus Stefaan Claeys, Facilitair directeur van het Imeldaziekenhuis.

Bron: HASA-architecten | Imeldaziekenhuis
Deel dit artikel:
Onze partners