Samenwerking tussen overheid Mumbai en Belgisch ontwerpteam onder leiding van NP-BRIDGING

Het ontwerpteam van de Oosterweelverbinding in Antwerpen, van onder andere de Lange Wapperbrug, heeft een overeenkomst gesloten met de stad Thane en MMRDA (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) voor het ontwerp van de stedenbouwkundige ontwikkeling van deze aangrenzende steden (20 miljoen inwoners) voor de komende decennia. Mumbai en Thane zullen versmelten tot één stad. Er wordt voorspeld dat Mumbai zal evolueren tot de grootste stad ter wereld.
Het ontwerpteam van de Oosterweelverbinding in Antwerpen, van onder andere de Lange Wapperbrug, heeft een overeenkomst gesloten met de stad Thane en MMRDA (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) voor het ontwerp van de stedenbouwkundige ontwikkeling van deze aangrenzende steden (20 miljoen inwoners) voor de komende decennia. Mumbai en Thane zullen versmelten tot één stad. Er wordt voorspeld dat Mumbai zal evolueren tot de grootste stad ter wereld.
Mangrove in Mumbai


Ingenieur Laurent Ney en architect Chris Poulissen bundelen hun activiteiten voortaan onder de naam NP-BRIDGING. Beiden deden, in opdracht van de aannemerscombinatie Noriant, een ongewone ervaring op in het Oosterweeldossier. Hun studiebureaus en onderaannemers werken op projecten in onder meer België, Nederland, Japan en India. Naar aanleiding van verschillende realisaties in Nederland (o.a. 3 opeenvolgende gewonnen wedstrijden voor bruggen in Nijmegen) schreven ze hun visie en werkmethode neer voor het realiseren van complexe en grootschalige infrastructuurprojecten. Een uiteenzetting en toetsing van deze visie op de gigantische mobiliteitsproblematiek van megasteden, waaronder Mumbai, resulteerde in een concrete studieopdracht.

Wat aanvankelijk door de stedelijke overheid Thane Municipal Corporation (TMC) als een onhoudbaar verkeersprobleem werd voorgesteld, het inplanten van een “bypass” om het stadscentrum te ontlasten, resulteerde in fundamentele vraagstellingen omtrent leefomgeving, ecologie, lucht-, water- en geluidspollutie. Een groep van deskundigen, waaronder mobiliteitsdeskundigen van de universiteit van Hasselt (IMOB), stedenbouwkundigen uit Brussel (MSA/ULB) en andere Vlaamse studiebureaus, werken onder leiding van NP-BRIDGING aan een globale visie en aanpak op de toekomstige ontwikkeling van de stad. Skyline Mumbai


Een zelden geziene complexiteit door onder andere de mobiliteitsproblematiek, door de specifieke geografische ligging van Mumbai, de schaal van deze mega-steden met een specifieke problematiek van sloppenwijken (waaronder Dharavi als één van de grootste sloppenwijken ter wereld), de aanwezigheid van Sanjay Gandhi National Park (het grootste National Park ter wereld gelegen in een stad), een structurele waterpollutie en in verhouding totale afwezigheid van duurzame infrastructuur, ecologisch waardevolle gebieden en een explosie van economische groei, is de context waarin de studieopdracht zich voordoet. De ontwerpmethode van “integrale ontwerpaanpak”, op basis van maandelijkse workshops met de experten van de Indische overheden, lijkt op het eerste zicht doeltreffend om de evolutie van deze steden overzichtelijk te krijgen en duurzaam te plannen.

Mumbai en haar aangrenzende steden zijn schoolvoorbeelden van grenzeloze stedelijke dynamiek met grote nood aan hedendaagse know how op vlak van mobiliteit, ecologie en duurzame stadsontwikkeling. NP-BRIDGING geeft met deze opdracht fundamenteel sturing aan de leefbaarheid van een van de belangrijkste megasteden van de 21ste eeuw. Vervolgopdrachten voor realisatie van wegen, bruggen, gemeenschapsinfrastructuur en privé-projectontwikkeling zijn in opmaak. Alle relevante expertise die in Europa opgedaan werd sinds de Tweede Wereldoorlog wordt geïntegreerd. Aan ambitie is in Azië geen gebrek.Skyline Thane
Deel dit artikel:
Onze partners