SILT: ingenieuze architectuur en veeleisende verzekeringsbehoeften hand in hand

De ligging van het project SILT aan de strandlijn van Middelkerke stelde de ontwerpteams voor heel wat uitdagende eisen met invloed op zowel het ontwerp als de uiteindelijke constructie. Ook op het vlak van verzekering vroeg SILT om een nauwgezette aanpak. Onafhankelijke verzekeringsmakelaar Assiver stond in voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het ontwerpteam verantwoordelijk voor het gebouw van project SILT. “De complexiteit van de locatie brengt aanzienlijke risico’s met zich mee, wat van de samenstelling van het verzekeringspakket een technische uitdaging maakte”, aldus Karl Vinck, zaakvoerder van Assiver.

DELVA realiseerde het ontwerp dat het gebouw verankert aan de plek door het te integreren in een nieuw beleefbaar landschap waardoor het harmonieus opgaat in de bestaande kustlijn. ZJA, OZ en Bureau Bouwtechniek vormden een team dat het ontwerp van het evenementengebouw an sich voor zijn rekening nam. “In het najaar van 2020 verscheen het project op onze radar door eerdere samenwerkingen met Bureau Bouwtechniek en ZJA. Via Bureau Bouwtechniek kwam de vraag voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het ontwerpteam, zowel wat betreft de tienjarige aansprakelijkheid als contractuele aansprakelijkheid”, vertelt Vinck.

INTENSIEVE DIALOOG

De complexiteit van de locatie – dichtbij de waterlijn – brengt aanzienlijke risico’s met zich mee zoals erosie, impact van de wind en de bestaande toestand van de ondergrond. “Al deze factoren moesten we grondig analyseren in onze verzekeringsstrategie om verzekeraars te overtuigen,” aldus Vinck. “Het feit dat de grote civiele werken niet onder de beroepsaansprakelijkheid vielen, was een belangrijk aspect van de dekking.” Vinck bestempelt de samenwerking tussen Assiver en het ontwerpteam als cruciaal voor het succes van een juiste risicodekking. "Er was een voortdurende en intensieve dialoog nodig, vooral vanwege de complexe aard van de locatie en het ontwerp," merkt Vinck op. "We hebben tijdens de Covid-pandemie nog digitale meetings gehouden, gedetailleerde risicoanalyses uitgevoerd zoals windstudies en verschillende verzekeraars benaderd om een pakket met optimale dekking te garanderen."

DOORLOPENDE RISICOBEHEERSTRATEGIE

De tienjarige aansprakelijkheid van het ontwerpteam zorgt voor een voortdurende betrokkenheid en waakzaamheid vanuit Assiver om elk mogelijk risico dat zich na de oplevering zou kunnen voordoen, te beheren. Vinck: “Ook na de oplevering moeten we scherp blijven, gaande van contractuele aansprakelijkheden tot het beheren van claims . Gedetailleerde technische documentatie die opgesteld werd tijdens het bouwproces en proactieve communicatie vormen sleutelfactoren voor de toekomst. Onze rol is niet alleen om te reageren als er een probleem is. We zijn een partner in proactief risicobeheer gedurende het gehele proces."

NOOD AAN TECHNISCHE EVALUATIES

Het SILT-project in Middelkerke is een schoolvoorbeeld van hoe ingenieuze architectuur en veeleisende verzekeringsbehoeften hand in hand gaan. Reflecterend op de ervaringen met het SILT-project, onderstreept Vinck de belangrijkste lessen voor toekomstige bouwprojecten. "De technische uitdagingen die we bij SILT zijn tegengekomen, zullen ons helpen om onze strategieën te verfijnen voor toekomstige projecten met vergelijkbare complexiteiten. Je moet de technische kant van het verhaal hard maken. Je moet een verzekeraar kunnen aantonen hoe groot het risico is, niet hoe klein het risico is. Enkel als een verzekeraar zich een duidelijk beeld kan schetsen van de risico’s, zal hij ook bereid zijn om ze te nemen. De nood aan gedetailleerde technische evaluaties en het belang van open communicatie tussen alle partijen vormen de basis van een geslaagd verzekeringsdossier voor projecten van een dergelijke grootteorde”, besluit hij.

Deel dit artikel:
Onze partners