Sint-Bavohumaniora in Gent maakt zich klaar voor de toekomst (JUXTA architectuur)

De Sint-Bavohumaniora Gent is onlangs gestart met de uitvoering van haar ruimtelijk masterplan, een project dat voorziet in de renovatie en nieuwbouw van 4500 m² functionele en polyvalente ruimte. Voor het ontwerp ging de school in zee met JUXTA architectuur i.s.m. Studieburo De Klerck. De bestaande theaterzaal en aanpalende gebouwen worden moderner, multifunctioneel inzetbaar en duurzamer gemaakt. Daarnaast wordt er een nieuwbouwproject gerealiseerd op de huidige site. De bouw komt net op tijd om de gestage groei van de school te kunnen doorzetten. In totaal groeit het aantal plaatsen op de school met 250.

De renovatie- en bouwwerken op de site van de Sint-Bavohumaniora, waar lang naar werd uitgekeken, konden afgelopen lente eindelijk starten. Het grootschalig bouwproject van de secundaire school werd opgestart in 2003 met de aanvraag om de huidige theaterzaal, de Groenzaal, te renoveren naar hedendaagse normen. Gezien het stijgende leerlingenaantal werd er in 2018 tevens een capaciteitsdossier ingediend zodat de school kan investeren in een volwaardige ruimte voor haar 1250 leerlingen. De realisatie van beide projecten wordt nu gelijktijdig opgestart. 

 

State-of-the-art theaterzaal voor de school én voor de stad

Na twintig jaar wachten kan de Groenzaal worden gerenoveerd. Het is een icoon voor de school en een van de grootste theaterzalen van de stad. De totaalrenovatie verzekert de toekomst van cultuur op de school en Gentenaars krijgen er een moderne hotspot bij om van theater en cultuur te proeven. De zaal zal nog meer dan vroeger de Gentenaars naar de school brengen en omgekeerd.

Na de renovatiewerken zal de huidige theaterzaal ook gebruikt worden als auditorium waarna deze comfortabel capaciteit zal bieden aan 620 personen. De nieuwe setting voorziet tevens in een nieuwe cafetaria met panoramisch zicht op de torens van Gent, een connectie met de  bruisende stad.

“Ruimte voor talent in het hart van bruisend Gent”

 Naast het opwaarderen van de Groenzaal omvat het masterplan de renovatie van de aanpalende en statige herenhuizen alsook het bouwen van een nieuw complex op het laatste stuk bouwgrond in de Keizer Karelstraat. Het geheel vormt een aaneengesloten en waardevol geheel binnen een verzorgd stadsbeeld. Er komen ruime en polyvalente klaslokalen die voorzien in de noden en uitdagingen van het huidige innovatieve onderwijs.

Concreet komt er een nieuw reftergebouw in twee bouwlagen en een luifel in CLT bovenop en tegenaan de bestaande gebouwen. Twee herenhuizen worden verbouwd en gerenoveerd. Hierin worden klaslokalen, polyvalente ruimtes en een lerarenlokaal gecreëerd. De beschermde sierpleisterplafonds, vloeren, trappen, sierschouwen blijven bewaard terwijl errond ingrijpende structurele aanpassingen uitgevoerd worden om open ruimtes te creëren en nieuwe technologieën te implementeren.

Aan deze herenhuizen wordt een nieuwbouw in CLT gekoppeld, waar nog vijf extra klaslokalen in gecreëerd worden. De nieuwe klaslokalen in de herenhuizen en het hoekpand worden toegankelijk gemaakt vanuit een nieuw circulatiegebouw met toevoeging van een lift en uitbreiding van het bestaand sanitair, dat met een passerelle de verbinding maakt tussen bestaand en nieuw. Tenslotte wordt een extra fietsenstalling geplaatst en de buitenomgeving binnen het schoolcomplex vernieuwd.

“Met de optimalisatie van de schoolinfrastructuur creëert de Sint-Bavohumaniora meer ruimte en kansen voor de talentontwikkeling en zelfontplooiing van de groeiende leerlingenpopulatie. We bieden letterlijk en figuurlijk ruimte voor talent in het hart van bruisend Gent”, zegt directeur Hilde Allaert.

 

Een duurzaam en innovatief bouwproject 

De school werkt voor de realisatie van haar masterplan met een vast bouwteam bestaande uit bestuur en directie, team duurzame infrastructuur vanuit de Taborgroep, bouwonderneming Vandenbussche en Qubus, JUXTA architectuur en Studieburo De Klerck. De complexiteit van het bouwproject is voor alle betrokken partijen een uitdaging en het renoveren van gebouwen met beschermd karakter vereist een creatieve aanpak. “Er is gekozen voor een modern, lichtrijk en open plan met duurzame bouwtechnieken zoals houtskeletbouw, een groendak, zonnepanelen, aansluiting op het warmtenet van Stad Gent en alternatieve energievormen. Op die manier blijft de Sint-Bavohumaniora traditie aan innovatie koppelen”, aldus de directeur.

De totale investeringskost bedraagt 8.500.000 euro waarvan ongeveer de helft wordt gesubsidieerd door Agion, het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen de nieuwe gebouwen vanaf 1 september 2023 gebruiksklaar zijn.

Bron: Sint-Bavohumaniora

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage