Slechte akoestiek in scholen: een onderschat probleem

Slechte akoestiek in scholen blijft een onderschat probleem. Zo zijn leerkrachten uit klaslokalen met slechte akoestiek vaker ziek thuis dan anderen. Langs de andere kant neemt bij leerlingen gehoorschade door lawaai toe. De nood aan bewustmaking is dus hoog.
Slechte akoestiek in scholen blijft een onderschat probleem. Zo zijn leerkrachten uit klaslokalen met slechte akoestiek vaker ziek thuis dan anderen. Langs de andere kant neemt bij leerlingen gehoorschade door lawaai toe. De nood aan bewustmaking is dus hoog.
Leerkrachten in klaslokalen met slechte akoestiek zijn vaker ziek thuis dan anderen

•    Uit een Duits onderzoek blijkt dat 80% van de leraren zich belast voelt door lawaai in hun werkomgeving, maar dit ziet als een niet te veranderen kwaad.
•    Een studie van het National Center for Educational Statistics (Verenigde Staten) stelt dat leraren minstens twee dagen per jaar missen door vocale vermoeidheid, veroorzaakt door het verheffen van de stem om boven het achtergrondlawaai in de klas uit te komen.
•    De Heriot‐Watt university van Edinburgh (Schotland) stelt dat leraren die lesgeven in slecht akoestische lokalen vaker ziek thuis zijn dan leraren die lesgeven in leslokalen met goede akoestiek.
•    13% van de leraren in Vlaanderen klaagt dat ze last hebben van lawaai op school. Werknemers die werken in slecht akoestische condities hebben 1,3 keer zoveel kans op werkstress en slaapproblemen dan werknemers in een goede akoestische omgeving (Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2005).

Hieruit kan worden geconcludeerd dat een groot aantal leerkrachten te kampen heeft met stemproblemen en alle daar bij horende gevolgen, voornamelijk toe te schrijven aan een slechte akoestiek in klaslokalen.
Gehoorschade door lawaai bij kinderen neemt fel toe

Gehoorschade door lawaai bij kinderen wordt vandaag de dag grotendeels teruggebracht naar de privé sfeer: Ipod, mp3, playstation, ... en andere vormen van ontspanningslawaai zijn hier niet vreemd aan. Zo is er speelgoed op de markt met een geluidsterkte tot 135 dB, een geluidsterkte gelijk aan een opstijgend straalvliegtuig op 100 meter afstand. De Gentse professor Vinck ondervindt in zijn eigen praktijk een stijging van 60% gevallen van tinnitus (oorsuizingen) bij kinderen ten opzichte van 10 jaar geleden. Duitse KNO‐artsen vrezen dat een derde van de jongeren op hun 50e een hoorapparaat zal dragen,... .

Aanhoudende blootstelling aan harde geluiden (groter dan 80 dB(A)) kan het gehoor permanent beschadigen. Men spreekt over een geluidsniveau van 80 dB, indien men zich op 1 meter afstand niet langer verstaanbaar kan maken. 80 dB is een geluidsterkte die in menig kinderdagverblijf is gemeten. Maar ook in basisscholen zijn achtergrondgeluiden gemeten tot 75 dB.

In tegenstelling tot vroeger, toen kinderen na een schoolse dag in alle rust thuiskwamen, komt het oor van het kind niet echt meer tot rust. In tegendeel. Men wordt thuis nog aan hogere geluidsoverlast blootgesteld dan op school. Het is dus erg belangrijk om het oor de nodige rust te geven op school, vandaar is een goede akoestiek onontbeerlijk. Bewustwording bij ouders, schooldirecties en kinderen zelf is daarom van primordiaal belang.


Bron: Rockfon

Deel dit artikel:
Onze partners