Slechte akoestiek onderschat gezondheidsprobleem in scholen, kantoren, zorginstellingen en publieke gebouwen

Geluidsoverlast is volgens Hunter Douglas een onderschat aspect van het binnenklimaat in publieke ruimten. Zo blijkt dat in 1 op 5 scholen de akoestiek zo slecht is dat deze negatieve gevolgen heeft op de leerprestaties. Ook in de zorgsector heeft slechte akoestiek een impact op het genezingsproces. Overal waar veel mensen komen of samen zijn, speelt akoestiek een cruciale rol in het comfort en kwaliteit van het binnenklimaat.

Wie niet horen wil, moet betalen

Het onderschatten van de akoestiek leidt tot dure ingrepen om de geluidsoverlast te verlagen door het plaatsen van tapijt, gordijnen of extra wand- en plafondbekleding. Hunter Douglas wijst daarom op het belang van geluidsabsorberende plafonds voor de realisatie van een optimale akoestiek in zorginstellingen, scholen, kantoren en publieke ruimtes. Dit heeft immers aantoonbare voordelen voor het leerproces bij kinderen, de genezing van zieken, de productiviteit van werknemers en het comfort van bezoekers van publieke gebouwen. Bij nieuwbouw of aanpassingswerken is het aangewezen om eerst naar boven te kijken, naar het plafond. Dit is immers het deel van de ruimte met de grootste vrije oppervlakte, wat zorgt voor het relatief grootste akoestische effect. Om budgettaire redenen wordt het belang van akoestiek echter nog te vaak onderschat door aannemers en opdrachtgevers. De markt biedt vandaag een brede waaier aan akoestische plafondoplossingen die een optimale akoestiek verzekeren, rekening houdend met alle denkbare functionele en esthetische behoeften.

Beter leren

In het onderwijs is akoestiek een belangrijke factor. Uit de ervaring van akoestische experts blijkt dat leerlingen als gevolg van slechte akoestische omstandigheden veel missen van wat de leraar zegt. Omdat zij zich moeten inspannen om de docent te verstaan, krijgen ze last van concentratieproblemen en vermoeidheid. De slechte akoestiek wordt meestal veroorzaakt door te veel nagalm. Het plafond speelt hierbij een sleutelrol om het probleem van slechte akoestiek in scholen op te lossen. Door een plafondoplossing te kiezen waarbij de nagalm wordt beperkt, zijn leerlingen in staat zich beter te concentreren en gaan de leerprestaties omhoog. Voor de leraar heeft goede akoestiek een positief effect op zijn gezondheid. Hij hoeft zijn stem minder te verheffen en heeft minder stress.

Minder ziekteverzuim en hogere productiviteit

Ook in kantoorruimten is goede akoestiek van belang voor het functioneren van werknemers en voor hun welzijn. Met de komst van het ‘nieuwe werken’ en meer open werkruimten stellen zich akoestische problemen. Werknemers zitten in grotere aantallen bij elkaar wat zorgt voor meer rumoer. Lawaai op kantoor leidt doorgaans tot verminderde productiviteit, concentratieproblemen, stress en daardoor een hoger ziekteverzuim. Om de verspreiding van geluid over grote afstand te beperken, kan een akoestisch plafond met hoge absorptieklasse worden toegepast. “Uit praktijk blijkt dat de kosten voor een akoestisch ontwerp, indien dit vanaf het begin van het bouwproces wordt meegenomen, slechts een half procent van de totale bouwkosten bedraagt. Dit wordt ruimschoots terugverdiend dankzij minder ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit”, zei Linda De Ridder, Sales Engineer bij Hunter Douglas. 

Sneller genezen

Akoestiek speelt een essentiële rol in de zorgsector. Uit onderzoek blijkt dat een goede akoestiek bijdraagt aan een lagere bloeddruk, minder behoefte aan pijnmedicatie en aan het welzijn van patiënten en bewoners. Het geluidsniveau is in ziekenhuizen sinds de jaren zeventig verdubbeld. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat voor een optimaal herstel het achtergrondgeluidsniveau in een patiëntenkamer maximaal 35 decibel mag zijn. Deze norm wordt slechts in weinig ziekenhuizen gehaald. Ook voor het verplegend personeel en de artsen is een goede akoestiek van belang. De combinatie van slechte akoestiek en de kakofonie van ziekenhuisgeluiden heeft een grote impact op het concentratievermogen, verhoogt het stressniveau en de kans op fouten.

Meer tevreden klanten

Ten slotte wijst Hunter Douglas erop dat ook in publieke ruimtes, zoals restaurants, winkels, of overheidsgebouwen, de akoestiek kan verbeteren door voldoende aandacht te besteden aan het plafond. Zo is in restaurants de slechte verstaanbaarheid een groot probleem. Wanneer er sprake is van een slechte akoestiek, ontstaan er meer gesprekken tussen duo’s, in plaats van gespreken tussen vier personen. Hierdoor neemt de geluidssterkte aanzienlijk toe. Een plafond met geluidsabsorptie vermindert de nagalmtijd en bijgevolg het geluidsvolume in het restaurant.

Download hier de whitepaper over de analyse van Hunter Douglas:

http://assets2.hunterdouglascontract.com/documents/ceiling/Brochures/Belgium/NL/Brochure-Whitepaper-Akoestiek-nl-BE.pdf

Deel dit artikel:
Onze partners