Slechts kleine minderheid koopt te renoveren woning na advies van een architect

In het kader van de Vlaamse Renovatiedag van 16 mei peilde NAV bij 275 architecten naar de renovatiemarkt in Vlaanderen. Hieruit bleek dat de Vlaamse verbouwer meestal te laat het advies vraagt van een architect. NAV pleit daarom voor de invoering van een adviescheque.

In het kader van de Vlaamse Renovatiedag van 16 mei peilde NAV bij 275 architecten naar de renovatiemarkt in Vlaanderen. Hieruit bleek dat de Vlaamse verbouwer meestal te laat het advies vraagt van een architect. NAV pleit daarom voor de invoering van een adviescheque.

De NAV enquête bevestigt bovendien de verdere groei van de renovatiemarkt. 47% van de architecten geeft aan dat het aantal renovatieopdrachten het afgelopen jaar is toegenomen.

Voor veel bouwheren is de aankoop van een te renoveren woning één van de grootste financiële verbintenissen. Veel aankopen gebeuren zonder advies van een architect. Vaak is dit het startpunt van veel bouwellende. De staat van de woning wordt verkeerd ingeschat of de uit te voeren renovatiewerken worden financieel onderschat.

Bij een renovatieproject kan men een architect niet vroeg genoeg inschakelen. Met zijn beroepservaring heeft hij een perfect zicht welke werken zich opdringen, welke gebreken de woning vertoont en welk realistisch verbouwingsbudget nodig is om je droomwoning te realiseren.

NAV dringt dan ook aan dat het ereloon van de architect opnieuw zou worden opgenomen in de voorwaarden van de Vlaamse Renovatiepremie. NAV is bovendien vragende partij voor de invoering van een Vlaamse adviescheque. Hiermee zou de kandidaat koper het advies kunnen inwinnen bij een architect vooraleer hij of zij tot een aankoop overgaat. Op die manier kan hij of zij een veel betere inschatting maken naar noodzakelijke ingrepen op energetisch vlak, zal hij of zij beter geïnformeerd zijn naar bouwgebreken, en zal veel ellende vermeden worden.


Een verbouwing van Verdickt & VerdicktIn de NAV enquête werd ook geïnformeerd naar het bedrag (excl BTW, excl. aankoop van het gebouw, excl. kosten en  erelonen) dat bouwheren gemiddeld spenderen om hun woning te renoveren. Momenteel bedraagt dit cijfer gemiddeld 110.559 Euro.

Ondanks een huidige laagconjunctuur, bestendigt de groei van renovatieopdrachten zich binnen de woningbouw. 47% van de architecten geeft aan dat het aantal renovatieopdrachten het afgelopen jaar is toegenomen. Ook voor 2010 blijft men uitermate positief gestemd. Amper 8,1% van de architecten verwachten een terugval en maar liefst 38,5% verwacht een verdere stijging.

Aanstaande zondag, tijdens de Renovatiedag, hebben toekomstige verbouwers de gelegenheid om bijna 100 gerealiseerde renovatieprojecten te bezoeken en in contact te komen met bouwheren. Samen met hun architect staan zij de hele namiddag paraat om tekst en uitleg te geven bij hun specifieke renovatieproject.

Deel dit artikel:
Onze partners