Sociaal 'doorzonwonen' in het polderlandschap van Ramskapelle (EL Architects & Plantec)

Op vrijdag 2 juni 2023 metselden burgemeester Dirk De fauw namens de sociale woonmaatschappij Vivendo en voorzitter Guy Demeestere van ’t Heist Best de eerste steen voor de bouw van 40 sociale eengezinswoningen in Ramskapelle. Het bouwproject is een ontwerp van EL Architects uit Kortrijk (voor de woningen) en ontwerpbureau Plantec uit Oostende (voor de infrastructuur en omgevingsaanleg). De site is gesitueerd in het centrum van Ramskapelle en gelegen achter de kerk waar zich ook een openbaar speelplein bevindt.

Ontwerpvisie verkaveling

De omvang van de aaneengesloten bebouwing werd beperkt gehouden. Er werd gestreefd om de typologie van de koppelwoningen te laten overheersen en de rijbebouwing te voorzien in die zone die het dichtst aansluit bij de bebouwde kom. In het ontwerp zijn de bouwblokken die palen aan het agrarisch gebied dan ook bescheiden van omvang om te vermijden dat er een te sterke ruimtelijke barrière wordt gevormd. Hier tellen de bouwblokken 2, 3 of max. 4 aaneengeschakelde woningen. De bouwblokken die palen aan de bebouwde kern van Ramskapelle zijn meer aaneengesloten. Gelet op het achteruitplaatsen van de bouwvolumes van de garages en het spel van hoge en lage bebouwing is ook hier echter een geaccidenteerd, fijnkorrelig beeld verkregen.

Net als in de verkaveling De Terp, wordt ook hier de bouwhoogte beperkt tot 1,5 bouwlaag + dak, gelet op het feit dat deze bebouwing in tweede lijn ligt ten aanzien van de bestaande wegenis. De kroonlijsthoogte is maximum 4,5m voor de bouwzones van de woningen en 3 m voor de bouwzones van de garages. Gelet op de beperkte bouwdieptes van 8 à 9,40m kunnen hiermee zeer bescheiden bouwvolumes worden gerealiseerd. De garages worden individueel voorzien, altijd rechtstreeks palend aan de woning. Een tweede parking is voorzien op de oprit van elke woning.

 

Polderlandschap

Om het visueel contact met het polderlandschap maximaal te ervaren is ervoor gekozen om niet de achtertuinen van de woningen maar de wegenis te laten palen aan die oostelijke grens. Op die manier wordt het polderlandschap elke keer ervaren bij het in- en uitrijden. Vanuit de verkaveling zijn ook vijf doorzichten voorzien naar het polderlandschap, middels beperking van de omvang van de bouwblokken. Voor de woningen die palen aan de speeltuin is gekozen om die wel met de tuinzijde te laten aansluiten. De aanwezigheid in de verkaveling is er sowieso door de twee aansluitingen met de paden. Hierbij is er ook rekening gehouden met een maximale aansluiting naar het speelplein. Er is gestreefd naar een maximum aantal woningen met een zuid- of westelijk gerichte tuin.

 

Vormgeving woningen

De woningen hebben een compacte, eenvoudige volume-opbouw en constructie. De landelijke bebouwing in de polders getuigt van een eenvoud in volumespel en soberheid in gevelmaterialen en ornamenten. Het speels karakter komt eerder voort uit de schakeling van de bouwvolumes van de woningen en garages, dan uit architecturale elementen in de gevels. Er werd geopteerd om zeer compacte bouwvolumes te realiseren, met een beperkte kroon lijsthoogte (4,5m) en beperkte bouwdiepte (8 à 9,4m). Hierdoor wordt op de verdieping gestart met een netto vrije hoogte van minimaal 1,5m tegen de buitenwand. Alle ruimte onder het dak is dus ook effectief bruikbaar en niet verloren. Het dakvolume en de zolderverdieping krijgen hierdoor zeer beperkte proporties. Dit komt de bouwkost ten goede.

Om het bouwvolume zo compact en luchtdicht mogelijk te maken werd geopteerd om de garages buiten het beschermd volume te houden. Een rechtstreekse verbinding tussen garage en woning is om die reden niet voorzien. De garage zelf dient dan ook niet te beschikken over een doorgedreven isolatie van muren, poort en deuren. Dit komt de bouwkost en het behalen van een gunstig E-peil ten goede.

Er wordt geopteerd voor doorzonwoningen. Naast het voordeel van een bezonning gedurende de hele dag door, is ook het visueel contact met het leven op straat en de tuin steeds aanwezig.

Bron: Knokke-Heist

Deel dit artikel:

Onze partners