Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) heeft een architectenpool samengesteld

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) heeft een architectenpool samengesteld voor het ontwerp van een aantal kwalitatieve en betaalbare stadswoningen om zo de stadsvlucht een halt toe te roepen. De keuze viel op Ampe.Trybou-Architecten, Arch-ID, ADVK-architecten i.s.m. architect Frederik Tomme, Pascal Schneider Architectuur. 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) heeft een architectenpool samengesteld voor het ontwerp van een aantal kwalitatieve en betaalbare stadswoningen om zo de stadsvlucht een halt toe te roepen. De keuze viel op Ampe.Trybou-Architecten, Arch-ID, ADVK-architecten i.s.m. architect Frederik Tomme, Pascal Schneider Architectuur.
Wie in Kortrijk komt, kan er niet meer naast kijken. De stad maakte een ware metamorfose mee en evolueert verder in een snel tempo. Naast de bouw van de 7 nieuwe bruggen, de realisatie van het nieuwe ziekenhuis, de opening van het winkelcentrum ‘K in Kortrijk’, … rijpen inmiddels de plannen voor nieuwe beeldbepalende projecten. Zo is er o.m. de aanpak van de stationsomgeving, de ontwikkeling van de brownfield ‘Weide-Blekerij’, … kortom de verdere uitbouw van Kortrijk als centrumstad.

De basis van een dergelijke centrumstad zijn evenwel de bewoners, bezoekers, … Het Kortrijkse stadsbestuur wenst de komende jaren dan ook zwaar in te zetten op het creëren van een aangenaam woonklimaat en het wonen in de stad. Probleem is dat Kortrijk, net als tal van andere steden, wordt geconfronteerd met een stadsvlucht van jonge gezinnen (dertigers met kinderen). Deze zoeken nu met name hun toevlucht tot verkavelingen in de rand.

Bedoeling is in samenwerking met publieke en private partners het aanbod aan budgetwoningen in de periode 2011-2016 substantieel te verhogen, waardoor het mogelijk moet worden daadwerkelijk te wegen op de huur- en koopprijzen in het segment van de budgetwoningen. Jonge gezinnen moeten binnenkort de mogelijkheid krijgen op de privé-markt of de gesubsidieerde markt een betaalbare woningte bouwen, kopen of huren.


Kavelproject algemeen

Het Kortrijkse Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) lanceert vanaf nu een project dat een eerste antwoord wil bieden op de vraag naar eigentijdse betaalbare woningen in het hart van de stad en zoekt hiervoor naar gedreven bouwers/bewoners.

Het werkingsgebied is de omgeving Zwevegemsestraat-Pluimstraat-Slachthuisstraat (omgeving Veemarkt) te Kortrijk, een bouwblok op nauwelijks 2 minuutjes stappen van station, winkelcentrum,… Het project van het SOK is geen alleenstaand iets maar kadert binnen een algehele aanpak van bouwblokrenovatie met als doel de opwaardering van de buurt. Het initiatief van de Stad Kortrijk, het OCMW, het SOK en het sociaal verhuurkantoor De Poort ging in mei 2009 van start. Eigenlijk gaat het om een bundel van maatregelen op diverse vlakken gekoppeld aan een sterke interactie met de buurtbewoners zelf. Elke actor heeft hierbij zijn eigen insteek. Zo werkt de Stad o.m. op basis van een masterplan aan de creatie van extra groen in de buurt en het aanpassen van de verkeerscirculatie. Een nieuw aantrekkelijk gecreëerd premiestelsel biedt de bewoners/eigenaren de mogelijkheid om werken uit te voeren die de basisveiligheid en –gezondheid, het basiscomfort en de energiezuinigheid van de woning verbeteren.


Werking kavelprojectHet SOK verkoopt individueel 10 van de verouderde panden in de Pluimstraat/Slachthuisstraat en dit tegen financieel gunstige voorwaarden (verkoopprijs 300 euro/m²). De gemiddelde aankoopprijs bedraagt 30.000 euro per kavel. De kopers engageren zich op hun beurt om de bestaande bebouwing te slopen, op de nieuw gecreëerde bouwkavel een woning te realiseren en deze minimaal 4 jaar zelf te bewonen als hoofdverblijfplaats.

Daarnaast verkoopt het SOK 3 beluikhuisjes in het Groeningebeluik, St. Janshof tegen 450 €/m² (max. prijs voor een huisje 24.750 euro). De kopers engageren zich deze grondig te verbouwen en ook hier 4 jaar te blijven wonen.

Voordelen voor de kopers zijn o.m. de interessante aankoopprijs, gunstige btw-regelgeving i.k.v. sloop- en nieuwbouw of renovatie, evtl. samen aankoop van diensten en materialen en met name het zelf invulling kunnen geven aan een eigentijdse stadswoning in het hart van de stad.


Architectenpool


Voor het ontwerp ervan kunnen de kopers beroep doen op de architecten uit het door het SOK reedsgeselecteerde ‘architectenpool’ bestaande uit volgende groepen : Ampe.Trybou-Architecten, Arch-ID, ADVK-architecten i.s.m. architect Frederik Tomme, Pascal Schneider Architectuur. Deze werden door het SOK geselecteerd omwille van hun vernieuwende visie, esthetiek, architecturale kwaliteit, duurzaamheid,
functionaliteit en flexibiliteit inzake de ‘nieuwe stadswoning’. Eenmaal de verkoop gebeurd, is het aan dekopers zelf om in overleg met hun architect aannemers te contacteren en de werken uit te voeren.

Wie zelf een architect wil kiezen, kan dit ook mits de kandidatuur ervan beantwoordt aan de door het SOK gewenste vereisten op vlak van duurzaamheid, architecturale kwaliteit, e.a.

Het SOK volgt het architectuurproces op afstand in de planfase en bewaakt met name in de planfase de kwaliteit en uitstraling van het project.


Doel

De finaal 10 nieuw gerealiseerde stadswoningen en 3 gerenoveerde beluikhuisjes in deze buurt lijken misschien maar kleine prikken in het stedelijk weefsel, doch beogen enerzijds de draagkracht çvan de buurt te versterken en anderzijds een oplossing te bieden voor het tekort aan betaalbare woongelegenheden in de Stad.

Het leuke daarbij is dat het deze keer niet gaat om geprefabriceerde woningen, doch om woningen waar de gezinnen zelf in overleg met de architect hun hart en creativiteit in kwijt kunnen om er een eigen ‘thuis’ van te maken.

Dit alles gekoppeld aan de algehele buurtaanpak, moet ervoor zorgen dat deze buurt met al zijn verborgen potenties volop wordt herontdekt.De architectuurbundel vindt u terug op de website van het SOK.Deel dit artikel:
Onze partners