STEEN & BEEN. Klaagmuur (Filip Canfyn)

Onze huiscolumnist Filip Canfyn leest het persbericht van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) over het stotterend verloop van de volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring van aanvragen van omgevingsvergunningen. Hij repliceert met een ander onderzoek en zijn eigen ervaring.

Onder de titel ‘V&O-onderzoek vaak misbruikt om tijd te rekken in procedures voor omgevingsvergunningen’ klaagt het NAV over gemeentelijke omgevingsambtenaren (GOA’s), die te pas en vooral te onpas dossiers onvolledig en dus onontvankelijk verklaren om hun eigen gebrekkige inzet(baarheid) te verdoezelen. Het woord ‘pestgedrag’ valt net niet maar het NAV neemt het duidelijk op voor de architecten-slachtoffers, die naast hun tijd ook het vertrouwen van hun opdrachtgevers verliezen. Deze syndicalistische oprisping wordt gebaseerd op een enquête met 465 respondenten. Die melden V&O-problemen bij 50% van de aanvragen. (Enquêtes, die peilen naar klachten, halen trouwens altijd zulke percentages. Wie geen moeilijkheden heeft of gewoon zijn werk doet, die vult zulke peilingen niet in.)

Het toeval wil dat op dit eigenste moment een studie (van UGent, Ideaconsult en MONDEA, in opdracht van Departement Omgeving) gepubliceerd wordt: ‘GOA een knelpuntberoep?’. Bij 99% van de bevraagde GOA’s wordt, wegens meer complexiteit en minder personeel, een (zeer) hoge werkdruk vastgesteld. Die leidt tot miserie rond uitval (19%) en uitstroom (49%) en tot een significant hoeveelheid GOA-vacatures, zeker in kleine gemeenten.

Ik hoor het NAV al: “Zie je wel? En wij betalen de rekening!” Die conclusie zou evenwel te snel door de bocht gaan. Eén, de V&O-regels worden niet bepaald door de GOA maar door Vlaanderen. De GOA moét toepassen, niet meer en niet minder. Of wil de NAV iets anders suggereren? Twee, de behandeling van omgevingsvergunningsdossiers wordt strikt gefaseerd en getimed. De eerste stap, het V&O-onderzoek, mag 30 dagen duren. Pas na 30 dagen wordt het dossier effectief behandeld. Dat geldt voor alle dossiers, die zo een behandelingstrein vormen. De eerste stap uitstellen levert dus niet meer behandelingstijd op. Waarom dan als GOA sjoemelen? Drie, mijn persoonlijke ervaring leert dat de Vlaamse regelgeving inderdaad veel uitgebreider en ingewikkelder werd en dat de in te dienen documenten in aantal toenamen, maar op de werkvloer van de GOA wordt tevens geconstateerd dat dit alles zich blijkbaar afspeelt buiten de kennis- en interessesfeer van de architecten. Die willen vooral hùn deadline halen in plaats van een V&O-conform dossier in te dienen. En dan maar bij de bouwheer en het NAV klagen over de onkunde en onwil van de GOA…

Deel dit artikel:
Onze partners