Stem voor uw favoriete publieke ruimte in Brussel

Dit jaar heeft de Prix ]pyblik[ Prijs als ambitie om een publieke ruimte naar voren te schuiven waar toe-eigening en de beleving ervan door zijn gebruikers centraal staat.  In dit kader selecteerde een jury, samengesteld uit onafhankelijke experts, 4 genomineerde projecten tussen de 18 kandidaat-projecten: het park L28, het Rogierplein, de mobiele tools van de overdekte hal van Abattoir en het Dumonplein. De uiteindelijke keuze wordt aan de gebruikers overgelaten. Stemmen kan op deze website. De prijs wordt uitgereikt op 25 september. 

Park L28

Bouwheer: Beliris, FOD mobiliteit en vervoer
Ontwerper: SWECO belgium

Het park L28 in Sint-Jans-Molenbeek kreeg vorm op een voormalig spoorwegemplacement met ateliers langsheen de spoorlijn. Het opzet van de reconversie is het creëren van een groene ruimte in een wijk met erg spaarzaam publiek groen. Het park moet eveneens als een alternatieve groene verbinding voor de zachte weggebruiker dienst doen. Twee andere uitgangspunten zijn het beperken van de verharding zodat er meer op het terrein kan infiltreren en het waarborgen van doorzichten, onder meer voor de sociale veiligheid.


Rogierplein

Bouwheer: Brussel Mobiiliteit
Ontwerper: XDGA

Het Rogierplein in Sint-Joost-ten-Node is een cruciaal knooppunt voor openbaar vervoer, met drie ondergrondse metrolijnen en een bovengronds busstation dat drie bussen per minuut ontvangt. Het ontwerp heeft de ambitie om een nieuwe samenhang te scheppen tussen openbare ruimte en openbaar vervoer, om het plein opnieuw een verbindende functie te geven en om de plek te markeren in de stad.


Markthal Abattoir

Bouwheer: Cultureghem vzw
Ontwerper: Cultureghem vzw

In 2012 stelde Abattoir nv zijn masterplan voor, een plan om de site ook in de 21ste eeuw economisch te laten overleven en laaggeschoolde arbeid hier op de site te houden. Cultureghem vzw nam tegelijkertijd de taak op zich om Abattoir in Anderlecht zijn sociaal potentieel verder te ontwikkelen. Opzet van het ontwerp is om mensen te verbinden, ontmoeting te stimuleren en vrije ruimte terug te geven aan een buurt die erom schreeuwt. Hiervoor werden mobiele tools ontworpen die op een heel concrete manier worden ingezet om mensen te verbinden en de ruimte met anderen te delen.

 

Dumonplein

Bouwheer: Gemeente Sint-Pieters Woluwe
Ontwerper: Artgineering

Het Dumonplein bevindt zich in St Pieters Woluwe, een gemeente gelegen in de 2de kroon, en is een belangrijke commerciële, residentiële en dienstenkern. Door de aanwezigheid van de tram, de metro en de bus vormt het ook een belangrijk intermodaal kruispunt. Het ontwerp is gebaseerd op de karakeristieke ovalen vorm van het plein en transformeert de openlucht parking van 93 plaatsen tot een echte publieke ruimte.

 

Bron: ]pyblik[
Deel dit artikel:
Onze partners